Af Sabina Schmidt

En voldsom kighosteepidemi rasede i Danmark sidste sommer i 2019 og fortsatte i januar og februar i år med stor styrke, men fra 12. marts og frem er antallet faldet drastisk.

I januar og februar blev der påvist henholdsvis 874 og 851 tilfælde af kighoste i Danmark,

– Det er mere end 10 gange så mange tilfælde som for en normal måned, så epidemien var endnu ikke overstået ved indgangen til marts, siger seniorforsker Tine Dalby fra Statens Serum Institut.

Men fra 12. marts og resten af måneden blev der kun påvist 43 tilfælde.

Det var 11. marts, at regeringen meldte ud om lukning af skoler og daginstitutioner og andre tiltag for at reducere smittespredning af covid-19, men om faldet i antallet af smittede med kighoste skyldes de tiltag eller færre testede, fordi antallet af indsendte prøver faldt markant, er dog usikkert, mener Statens Serum Institut.

– For de første 12 dage af marts blev der påvist 318 tilfælde af kighoste, men det kraftige fald i antal indsendte prøver siden da har bevirket, at der for resten af måneden er påvist blot 43 tilfælde, siger Tine Dalby.

Peter Henrik Andersen, afdelingslæge på SSI, fortæller, at de i overvågningen af sæsoninfluenza har set, at antal positive prøver også er faldet drastisk, selvom prøvetallet har været nogenlunde uændret.

– Det tyder på, at smittespredningen af influenza er aftaget væsentligt som følge af de restriktioner, som blev indført efter den 11. marts for at afbøde smitte med covid-19. Det er dog lidt vanskeligere at tolke på det lave antal positive kighostetilfælde, når antal undersøgte samtidig er faldet så meget. Men det er bestemt muligt, at smittespredningen af kighoste også er blevet mindre, siger han.

Statens Serum Institut skriver, at den nuværende kighosteepidemi begyndte i maj 2019 og dermed har varet i cirka ti måneder.

I januar, da kighosteepidemien stadig kørte på fuld skrue, besluttede sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke at forlænge det midlertidige tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i tredje trimester til udgangen af april 2020.

Som en del af regeringens nye vaccinationspakke bliver dette tilbud nu yderligere forlænget, således at gravide i tredje trimester har mulighed for at blive vaccineret i resten af 2020, oplyser Statens Serum Institut.