Af Sabina Schmidt

Energistyrelsen offentliggør en opdateret fremskrivning af den forventede nedtagning af landvindmøller og en konsulentrapport af EMD om driftsomkostningerne for ældre vindmøller.

Energistyrelsen har til brug for arbejdet med blandt andet den årlige basisfremskrivning og Analyseforudsætninger til Energinet opdateret forudsætningerne om forventet levetid for eksisterende vindmøller på land.

De opdaterede forudsætninger er dels baseret på konsulentrapporten ”Driftsomkostninger for ældre vindmøller” udarbejdet af EMD International A/S for Energistyrelsen. Og dels baseret på Energistyrelsens egne analyser.

Udfasning af eksisterende møller på land, vil i følge skemaet se sådan ud.

Levetiden for eksisterende møller er opjusteret

Konsulentrapporten konkluderer, at møllerne kan forventes at være i drift i mange år endnu, medmindre de nedtages for at gøre plads til nye projekter. Det betyder, at levetiden for eksisterende møller er opjusteret væsentligt sammenlignet med de seneste fremskrivninger, herunder den fremskrivning der lå til grund for Energiaftale 2018. Tidligere blev der regnet med en gennemsnitlig levetid på ca. 28 år for landmøller opstillet til og med 2007 og 25 år for møller opstillet fra 2008. Levetiden afhænger nu af møllestørrelse og placering og ligger inden for 25-40 år afhængig heraf. Det giver en gennemsnitlig levetid på ca. 35 år for eksisterende landmøller.

Energistyrelsen har på baggrund heraf udarbejdet en opdateret fremskrivning af nedtagning af møller på land. Da fremskrivninger af denne art er behæftet med stor usikkerhed, er denne suppleret med et udfaldsrum baseret på kortere og længere levetider.

Se EMD’s konsulentrapport ”Driftsomkostninger for ældre vindmøller” og Energistyrelsens fremskrivning af antal vindmøller på land