Af Sabina Schmidt

Børn, der har fritidsaktiviteter på skemaet i løbet af ugen, føler sig mindre stressede, har højere selvværd og en større lyst til at gå i skole. Det viser tal fra en undersøgelse blandt 1.820 elever i 6. og 9. klasser, som Børns Vilkår og Tryg Fonden står bag.

I debatten om børn og unges trivsel under corona-krisen har der – forståeligt – været et stort fokus på de fællesskaber, børnene har måttet undvære i skolerne. Lige så vigtigt er det dog at rette fokus mod de positive fællesskaber, som børnene lige nu går glip af i foreningslivet.

Tal fra en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, som Børns Vilkår og TrygFonden gennemførte i sidste kvartal af 2019 blandt 1.820 børn i 6. og 9. klasse, viser, at børn der ikke går til fritidsaktiviteter, har flere ugentlige symptomer på mistrivsel sammenlignet med børn, der går til fritidsaktiviteter.

Hvert femte barn uden fritidsaktiviteter fortæller, at de ofte eller hele tiden føler sig stressede. Til sammenligning angiver kun 12 pct. af de børn, der har mellem 1-6 fritidsaktiviteter ugentligt, at de ofte eller hele tiden føler sig stressede.

Foreningslivet udgør et vigtigt frirum
Tallene er særligt vigtige i en tid, hvor store dele af foreningslivet er lukket ned, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl:-Vi ved fra BørneTelefonen, at mange unge netop nu sidder derhjemme og er bekymrede og ensomme, fordi de ikke føler sig som en del af de fællesskaber, de plejer. Det er følelser, der kan udvikle sig til decideret mistrivsel, hvis de ikke får den rette hjælp.

De nye tal viser også, at blandt de børn, der ikke går til fritidsaktiviteter, oplever dobbelt så mange at have lavt selvværd sammenlignet med børn, der går til fritidsaktiviteter ugentligt. Samtidig har de mindre lyst til at gå i skole.

-Vi arbejder for, at flere børn og unge deltager i positive, sociale fællesskaber, fordi det styrker børn og unges trivsel. Foreningslivet er for mange et vigtigt frirum. Her har de mulighed for at indtage en anden rolle, og de kan blive set på med andre øjne. Samtidig kan de blive gode til noget andet end dansk og matematik og tage den positive oplevelse med sig i andre sammenhænge, siger Dorte McGugan, udviklingschef i TrygFonden.

-Det bedste i ugen er håndboldtræning og sammenspil i et band. Der er ingen fra skolen på mit håndboldhold og kun én fra skolen i bandet, jeg er med i, så der slapper jeg mest af fortæller en 14-årig pige til BørneTelefonen.

Fritidsaktiviteter af enhver art er med til, at børn ikke oplever at de føler at de er stresset.

Foreninger kæmper for at holde gejsten og fællesskabet oppe
Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, Chris Preuss, fortæller, at næsten halvdelen af de 5.000 lokalforeninger under DUF’s 78 medlemsorganisationer har erstattet deres normale aktiviteter med digitale alternativer som for eksempel hjemmespejd, virtuel musikundervisning og bordrollespil under nedlukningen.

-I foreningerne dyrker vi mødet mellem mennesker, som samles om et formål, en idé eller en drøm, men samtidig mødes vi med en grundlæggende indstilling om, at alle har værdi, fordi de er til, og fordi de er med – ikke fordi de kan noget særligt. Foreningerne gør lige nu et bravt arbejde for at holde gejsten og fællesskabet oppe, selvom vi ikke kan få alle engageret på samme måde digitalt, og det er særligt dem, der i forvejen har det svært,  siger Chris Preuss.

Nøgleresultater fra undersøgelsen

• Blandt børn, der ingen fritidsaktiviteter har, angiver 20 pct., at de ofte eller hele tiden har følt sig stressede. Til sammenligning har 12 pct. af de børn, der har mellem 1-6 fritidsaktiviteter ugentligt, angivet, at de ofte eller hele tiden har følt sig stressede.

• Børn, der går til fritidsaktiviteter ugentligt, har mere lyst til at gå i skole sammenlignet med de børn, der ikke går til fritidsaktiviteter ugentligt. Således oplever 46 pct. af de børn, der ikke går til fritidsaktiviteter ugentligt, at de for det meste eller altid har lyst til at gå i skole – hvor det samme gælder for 62-68 pct. blandt de børn, der går til fritidsaktiviteter ugentligt.

• Børn, der ikke går til fritidsaktiviteter, har flere symptomer på mistrivsel ugentligt sammenlignet med børn, der går til fritidsaktiviteter.

• Hvert femte barn, der ikke går til fritidsaktiviteter ugentligt, har lavt selvværd. Det er dobbelt så mange, som blandt de børn, der går til fritidsaktiviteter ugentligt.

Tallene er en del af en større undersøgelse, som blev foretaget blandt 1.820 elever i 6. og 9. klasse i oktober og november 2019. Undersøgelsen indgår i en større rapport om stress blandt børn og unge, som TrygFonden og Børns Vilkår udgiver i juni.