Af Sabina Schmidt

Siden starten af oktober er alle bloddonationer blevet undersøgt for antistoffer mod corona virus. Undersøgelsen kan fortælle, hvor mange af os der har haft infektionen.

-Vi har screenet alle donorer siden starten af oktober. I begyndelsen var det kun godt 2 %, der havde antistoffer mod corona virus. Stigningen var beskeden i de følgende uger, men her i det nye år, kan vi nu for alvor se effekten af infektionens anden bølge: Der er nu på landsbasis ca. 8%, der har antistoffer grundet overstået infektion, fortæller Christian Erikstrup, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.

-I Region Hovedstaden har ca. 10 % antistoffer, mens forekomsten er lavere i de øvrige regioner, specielt i Region Nordjylland. Når man bliver vaccineret, udvikler de fleste antistoffer. Vi spørger derfor bloddonorerne, om de er vaccineret, og vi har sorteret vaccinerede donorer fra i opgørelsen, da de har dannet antistoffer på baggrund af vaccine og ikke infektion, siger Sisse Ostrowski, professor og overlæge på Rigshospitalet.

Forekomsten uge for uge kan ses her: https://bloddonor.dk/coronavirus/

Undersøgelsen laves i samarbejde med SSI, der løbende modtager resultaterne og bruger dem til at følge epidemien. Udover at give blod og hjælpe patienter på de danske hospitaler, hjælper bloddonorer på denne måde også vores sundhedsvæsen.

Det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen anbefalinger, lige meget om man har fået konstateret, at man har antistoffer mod corona virus eller ej.

KomEsbjerg blodonor