Af Redaktionen

Ikke-vestlige kvinder halter efter mændene, når det gælder tilknytning til arbejdsmarkedet, og det gælder i særlig grad for kvinder, som har været i Danmark i over ti år. Sagsbehandlerne må sætte en ny dagsorden for kvinderne, mener ekspert.

Til SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration og KL’s Integrationstræf 1. oktober satte SIRI-direktør Kasper Kyed fokus på beskæftigelsen for ikke-vestlige kvinder, som har været i Danmark i mere end ti år.

Her præsenterede han en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, som bl.a. viser, at langt flere ikke-vestlige kvinder har været på langvarig offentlig forsørgelse end etnisk danske kvinder. Undersøgelsen viser også, at ikke-vestlige kvinder, som er kommet i job, især er ankommet til landet inden for de seneste fem år.

Der er brug for en tidlig, tværfaglig og helhedsorienteret indsats over for ikke-vestlige kvinder, som har været i Danmark i ti år eller mere, hvis det skal lykkes, at få dem i job, mener Kasper Kyed.

-Det værste, vi kan gøre er bare at overlade det til kvinderne selv, siger han.

Han forklarer, at det også er nødvendigt at få kvindernes ægtefæller med på ideen, og få arbejdet med de barrierer og ressourcer, der er i kvindernes sociale netværk. Og derudover er det vigtigt, at sagsbehandlerne i kommunerne udviser en tro på, at det godt kan lykkes for kvinderne.

Ekspert: Samtalerne skal fokusere på job

Trine Thomsen, seniorkonsulent hos Cabi, opfordrer sagsbehandlerne til at starte på en frisk og genforhandle kontrakten med kvinderne, når de møder dem.

-Kvinderne er kommet til Danmark for mange år siden og i en tid, hvor beskæftigelse ikke var i fokus på samme måde som i dag. Vi skal derfor sætte en ny dagsorden for kvinderne, som har været her i mange år. Vi er nødt at droppe berøringsangsten, møde kvinderne med samme krav og forventninger, som etniske danskere, siger hun.

-Samarbejdet med jobcentret handler om at komme i job. Det er målet, og er ikke til forhandling. Og som med alle andre borgere så ved vi, at en tillidsfuld relation med fokus på den enkelte kvindes forudsætninger og muligheder faktisk gør, at det lykkes at komme i hel eller delvis selvforsørgelse, slutter Trine Thomsen.