Af Sabina Schmidt

Rationel Farmakoterapi i Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalingerne om, hvilken medicin der er bedst til at behandle angsttilstande blandt voksne i almen praksis.

Angst er et af de hyppigste symptomer, man som læge møder i almen praksis. For at sikre at alle mennesker med angst får den rette behandling, har Sundhedsstyrelsen netop opdateret anbefalingerne om medicinsk behandling af angsttilstande. De nye anbefalinger tager udgangspunkt i en systematisk gennemgang af de typer medicin, som de praktiserende læger udskriver recept på.

-Mindst hver tiende kvinde eller mand rammes af en angsttilstand en gang i livet. Med de nye anbefalingerne hjælper vi læger i almen praksis med at vælge den bedste medicinske behandling ud fra et opdateret fagligt grundlag, siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Marie Louise Schougaard Christiansen.

Anbefalingerne er en støtte til at vælge den behandling, der er til størst mulig gavn for patienterne. Der er ikke tale om en specifik behandlingsvejledning, men derimod om anbefalinger inden for specifikke lægemiddelgrupper. Anbefalingerne er derfor primært beregnet til organisationer, der udarbejder behandlingsvejledninger og som hjælp til regionerne, når de skal udarbejde deres basisliste til almen praksis med forslag til valg af lægemidler til voksne.

-Vores nye anbefalinger ser udelukkende på den medicinske behandling. Det er vigtigt for os samtidig at understrege, at behandlingen med medicin ikke kan stå alene. Behandlingen skal ske sideløbende med, at patienten får tilbud om en støttende samtale/samtaleterapi, fortæller Marie Louise Schougaard Christiansen.

I efteråret 2020 udgiver Sundhedsstyrelsen en National Klinisk Retningslinje om angstbehandling, hvor det blandt andet undersøges, hvilke tilbud patienterne kan have gavn af ud over medicin, som for eksempel internetbaseret kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, mindfulness, Acceptance-Commitment-Therapy (ACT).

Anbefalingerne er udarbejdet af Rational Farmakoterapi i Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en række eksterne specialister. Anbefalingerne indgår i Den Nationale Rekommandationsliste (NRL), som er en liste, der skal støtte almen praksis i valg eller fravalg af et lægemiddel inden for en given lægemiddelgruppe til en konkret patientgruppe. Lægemidlers pris eller deres tilskudsstatus indgår ikke i vurderingen.

Farmakologisk behandling af angsttilstande

Anbefalingerne omfatter SSRI- og SNRI-lægemidler og prebagalin til behandling af primære angsttilstande samt buspiron, hydroxyzin og benzodiazepiner til behandling af angsttilstande. Der er kigget på medicinens effekter og væsentlige bivirkeninger og på sikkerhedsforhold, fx påvirkning af hjerterytmen. Resultaterne viser bl.a., at de meget brugte antidepressiva SSRI-lægemidler anbefales i behandlingen af primære angstlidelser. Før patienten begynder på behandlingen med SSRI anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der er taget et aktuelt hjertekardiogram (EKG)