Af Redaktionen

5200 børn får glæde af nye bøger, der bliver købt ind for en halv million kroner og skal cirkulere rundt i Esbjerg Kommunes dagtilbud. Pengene kommer fra Slots- og Kulturstyrelsens BOGglad-pulje, som skal inspirere til gode læseoplevelser.

Bøger for en halv million kroner bliver snart sendt i bevægelse blandt kommunens yngste børn. Esbjerg Kommunes Biblioteker har nemlig fået penge fra Slots- og Kulturstyrelsens BOGglad-pulje til at købe nye bøger, der skal cirkulere rundt i daginstitutioner, dagplejer og børnenes hjem. Det betyder, at 5200 lokale børn får glæde af bøgerne,­­ der både bidrager med gode læseoplevelser og styrker børnenes sproglige udvikling.

Initiativet er et samarbejde mellem bibliotekerne og alle kommunens dagtilbud, og ideen er netop at ramme bredt og gøre bøgernes verden endnu mere tilgængelig for børn og forældre. Når bøgerne cirkulerer, kan de samtidig skabe nyhedsværdi mange gange. Sammen med pædagogisk personale fra dagtilbuddene går bibliotekerne nu i gang med at vælge, hvilke bøger der skal købes, så de passer til børnenes forskellige behov og niveauer.

Sprog og den gode fortælling

Mellem biblioteker og dagtilbud er der i forvejen et godt samarbejde, og det bånd bliver nu forstærket, så de ansatte i dagtilbud får et større indblik i bibliotekernes materialer og muligheder. Det gælder f.eks. udlån af bogkasser, besøg af bibliotekets lille bogbus eller oplæg med inspiration til bl.a. forældrene, der også spiller en vigtig rolle i at skabe gode læsevaner for børnene.

-Vi vil sammen gøre os umage med at vælge bøger, hvor børnene møder den gode fortælling og et sprog, der er rigt og varieret, så de bliver støttet i at udtrykke sig om verden omkring dem. Der skal både være klassikere og ny litteratur med hovedpersoner, som børnene kan spejle sig i, og så er det selvfølgelig vigtigt, at bøgerne er godt illustreret, siger lederen af Esbjerg Kommunes Biblioteker, Ann-Britt von Seelen.

På opdagelse i bøgernes verden

Også i dagtilbuddene ser de frem til at få ny inspiration, som giver både børn og voksne lyst til at gå på opdagelse i bøgernes verden.

-Det er fantastisk, at vi i samarbejde med biblioteket får mulighed for at udvide vores sortiment af bøger. De bliver bevidst valgt ud fra børnenes perspektiv, så bøgerne giver mening for det pædagogiske arbejde i den enkelte institution eller dagpleje, og samtidig bidrager de til udviklingen for den relevante aldersgruppe, siger Helle Rohde Pedersen, områdeleder i Jerne-Spangsbjerg.

Fakta om BOGglad

Esbjerg er en af 79 kommuner, der har fået del i 23,9 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens BOGglad-midler. Over hele landet bliver pengene brugt til at skabe nye bogsamlinger til børnene der, hvor de er. Ifølge styrelsen viser erfaringer, at børn skal møde bøger og litteratur i deres hverdag, hvis de skal inspireres til at dykke ned i litteraturens verden.