Hvordan ser borgmestrene i vadehavskommunerne på Nationalpark Vadehavet? Kan kommunerne og nationalparken blive bedre til at samarbejde? Hvordan kan kommunerne være med til at udvikle nationalparken og dens natur? Og kan nationalparken bidrage til kommunernes udvikling?

Det er nogle af de spørgsmål, som borgmestrene fra Varde, Fanø, Esbjerg og Tønder kommer til at forholde sig til og debattere, når de torsdag 31. marts deltager i Nationalpark Vadehavets partnerdag. Tre af de fire borgmestre er nye på posten, og derfor bliver det spændende at høre nærmere om deres synspunkter i forhold til nationalparken.

Nationalpark Vadhavets samarbejde med lokale aktører er forankret i et partnerprogram, som danner rammen om fælles projekter, markedsføring m.v. Partnerne kommer fra hele vadehavsområdet, og siden starten på programmet i 2013 er antallet af partnere vokset støt. I dag er det tæt på 250 – fortrinsvis små og mellemstore virksomheder, foreninger og institutioner fra de fire vadehavskommuner, som kan kalde sig ’Partner med Nationalpark Vadehavet’.

På partnerdagen kommer borgmestrene, Frank Jensen, Fanø, Jesper Frost Larsen, Esbjerg, og Jørgen Popp Petersen, Tønder, dermed til at stå over for en lang række lokale erhvervs- og foreningsfolk m.v., som alle er engageret i nationalparken. Vardes borgmester, Mads Sørensen, er forhindret på dagen, med medvirker i et videoindslag.

På den årlige partnerdag inviterer nationalparken sine partnerne til en dag med faglige oplæg, information om nationalparken, workshops, debatter, netværksmuligheder m.v. På grund af corona har partnerdagen måttet aflyses både i 2020 og i 2021, så det er med stor glæde, at nationalparken nu igen kan holde dette arrangement, som i år holdes i Skærbækcentret.