Af Redaktionen   Foto: Mathilde Bech

Corona-krisen har fået historisk mange ansøgere til at søge den Feriehjælp, som Dansk Folkehjælp har tilbudt udsatte børnefamilier i en årrække. Fra 2019 til 2020 steg ansøgertallet med 50%, hvilket var den største stigning i organisationens historie. I år er tallet steget med yderligere 33%, hvilket svarer til ca. 25.000 personer fordelt på 7.700 familier. Det er imidlertid kun 4.700 af de 25.000 personer – eller knap hver femte ansøger svarende til 19% – som Dansk Folkehjælp har mulighed for at hjælpe med deres ferietilbud.

-Der er som bekendt mange måder, man kan måle og diskutere fattigdom på. Men det taler sit tydelige sprog, at antallet af ansøgere til Feriehjælp er eksploderet, sådan som det er sket under corona-krisen. Som samfund får krisen et langt og tungt efterslæb, og alt tyder på, at fattigdommen har hægtet sig fast i et historisk højt antal danskere, udtaler Dansk Folkehjælps generalsekretær, Klaus Nørlem.

-Heldigvis har vi med vores feriehjælpsprogram mulighed for at hjælpe 4.700 voksne og børn til en ugelang gratis ferie, som giver både overskud, positivt samvær og fornyet energi. Der er et udtalt behov for at komme ud af en lang corona-periode og få positive fællesoplevelser i de børnefamilier, som vores Feriehjælp henvender sig til. Fotæller han.

Den netop offentliggjorte Epinion-analyse, der sammenligner ansøgerfamilierne med et repræsentativt udsnit af danske børnefamilier, har tydeliggjort, hvordan livet under krisen er blevet ekstra svær for Danmarks fattigste familier – og hvorfor behovet for en god sommerferie er ekstra stor.

Blandt danske forældre generelt angiver 16%, at deres fysiske velvære i høj grad er blevet påvirket af corona-nedlukningen. Denne omstændighed gør sig gældende blandt præcis dobbelt så mange – 32% – hos fattige børnefamilier.

I forhold til hvorvidt den økonomiske situation spiller en rolle i den reducerede mængde fysiske aktivitet blandt børnene i familierne, svarer 26% af de fattige familier ja, mens det kun gør sig gældende blandt 1% af en gennemsnitsfamilie generelt.

24% af de fattige familier oplever, at børnene bliver ekskluderet fra det sociale liv med venner og klassekammerater, hvilket er mere end dobbelt så mange som blandt gennemsnits børnefamilier samlet set, hvor tallet blot er 11%.

62% af de fattige familier angiver, at børnene ikke går til fritidsaktiviteter, hvilket udgør væsentligt flere end de 34% blandt gennemsnits børnefamilier generelt.

Når det kommer til, hvorvidt børnene tager venner med hjem mindst én gang om ugen, sker dette blandt 39% af gennemsnits familier, men kun blandt 26% af de fattige familier.

Feriehjælpen gennemføres af frivillige, der hvert år lægger et stort arbejde i at sikre børnefamilier en god ferie med masser af fællesoplevelser – ikke mindst for familiernes børn.

Desuden bestræber Dansk Folkehjælp sig på at organisere Feriehjælpen således, at de børnefamilier, som er blandt de heldige, kommer på ferieophold med andre ansøgere fra samme lokalområde. Det giver mulighed for at danne nye relationer mellem voksne og børn, som de fortsat kan få glæde af, når hverdagen sætter ind igen.

Feriehjælpen er blandt andet støttet af Arbejdsmarkeds Feriefond, Ole Kirk’s Fond og Egmontfonden.