Af Redaktionen

Danske spejdere indtjener og donerer 750.000 kroner til gavn for børn og unge med udviklingshandicap i Ghana.

I den gode sags tjeneste trækker cirka 100 lokale spejdergrupper fra fem forskellige spejderkorps i denne uge i arbejdstøjet for at samle penge ind til Spejderhjælpen, der på tredje og sidste år sender hele indsamlingsbeløbet til Ghana.

Pengene bruges på at støtte børn og unge med udviklingshandicap i Ghana gennem fællesprojektet ’Alle børn fortjener en ven’, som Lev og Danske Handicaporganisationer er en del af. Samlet set kommer bliver der doneret 750.000 kroner fra Spejderhjælpen.

Pengene bruges til at styrke inklusionen af børn med udviklingshandicap i lokalsamfundene i Ghana og til at skabe forståelse og nedbryde fordomme overfor børn og unge med udviklingshandicap i Ghana.

I Spejderhjælpen er man begejstret for spejdernes opbakning og deltagelse landet over:

-Vi er sat i verden for at forbedre forholdene for børn og unge, der af forskellige årsager er udsatte i deres samfund. Derfor er vi enormt taknemmelige for, at spejderne engagerer sig i et formål, der rækker ud over dem selv, fortæller Marianne Karstensen, der er formand for Spejderhjælpen.

Projektet er et samarbejde mellem Spejderhjælpen, Danske Handicaporganisationer og foreningen Lev, der arbejder for at skabe bedre vilkår for mennesker med udviklingshandicap i Danmark og ude i verden. Ifølge Anni Sørensen, der er landsformand i Lev, har projektsamarbejdet vist sig at være en stor succes.

-Projektet er allerede godt i gang med at skabe inklusion for børn og unge med udviklingshandicap i lokalsamfundene i Ghana. Vi har i Lev en tæt kontakt til vores ghanesiske søsterorganisation Inclusion Ghana, der har virkelig har løftet dette projekt og bidraget til skabe gode fællesskaber til børn og unge med udviklingshandicap i Ghana takket være midlerne, der er kommet ind via Spejderhjælpen, siger Anni Sørensen.

Spejderhjælpsugen løber af stablen til og med den 26. september. Over hele landet vil cirka 100 spejdergrupper udføre praktiske opgaver som havearbejde, oprydning eller arrangere udendørsaktiviteter.