Af Redaktionen

Danskernes gæld til det offentlige er stukket så meget af, at det ikke længere er muligt at vende udviklingen, medmindre politikerne kommer til undsætning. Sådan vurderer Gældsstyrelsens direktør, Lars Nordahl Lemvigh, og skatteminister Morten Bødskov (S) er enig, skriver Jyllands-Posten.

-Der ligger en kæmpe opgave i at få det til at fungere, siger Morten Bødskov.

Gældsstyrelsen har ellers fået udviklet et helt nyt it-system, der skal sætte fart under inddrivelsen af for eksempel skyldige politibøder, underholdsbidrag og skattegæld.

Styrelsen overtager fordringerne, når politiet, kommunerne og skattevæsenet ikke selv kan få kradset pengene i kassen.

Siden det gamle it-system, EFI, blev skrottet tilbage i 2015, er gælden kun steget til rekordhøje 122,6 milliarder kroner, og hvert år tilskrives gældens hovedstol en rente på 8,05 procent. Alene sidste år løb der renter på for ikke mindre end 6,2 milliarder kroner.

Dertil kommer, at mange skyldnere har så få penge, at de ikke er i stand til at betale, og under de nuværende muligheder kan end ikke det nye it-system forhindre gælden i at fortsætte med at stige, siger Lars Nordahl Lemvigh.

-Den automatiske inddrivelse har været lukket ned siden 2015. I den periode er der stadig blevet stiftet ny gæld, og der er stadig blevet tilskrevet renter. Når det er så store tal, går det selvsagt relativt stærkt.

Skatteminister Morten Bødskov har allerede indledt drøftelser med partierne på Christiansborg om, hvad de skal stille op.

I 2018 forsøgte politikerne at vende udviklingen. Blandt andet ved helt ekstraordinært at slå en streg over 485.000 danskeres gæld for 5,3 milliarder kroner.

Men en gentagelse af denne art er dog ikke ‘på tavlen’, siger Morten Bødskov, som meget hellere vil finde inspiration i udlandet samt øge den forebyggende indsats, så man undgår, at folk uden betalingsevne gældsætter sig yderligere.

På spørgsmålet, om han vil sænke renten på 8,05 procent, svarer Bødskov, at ‘det er for tidligt at sige noget mere detaljeret om drøftelser, som vi skal have’.