Tekst og Foto:  Ebbe Salomonsen

Et enigt Esbjerg Byråd vedtog for nogle år siden en ny lokalplan for den indre by i Esbjerg og nu få år senere er det nu helt klart at det er bygherren for byggeri der bestemmer uden at forvaltningen eller politikker har nogen indflydelse.

Den 28. oktober, hvor Sydvestjyske Museer og Ugeavisen Esbjerg havde inviteret alle partier og lister til at deltage i et offentligt vælgermøde om temaet – Byudvikling.

Sydvestjyske Museum har er forpligtigelse til at følge med i byudviklingen og har ret til indsigelser.

Udstillingen ”Esbjerg – Alletiders bygningskultur.” Her kan man, inden vælgermødet går i gang få en snak med museumsinspektør Mette Slyngborg, som med støtte fra Esbjerg By fond har skabt udstillingen. På udstillingen er det muligt selv at afprøve via en installation, hvordan midtbyen vil se ud med højhusbyggeri af forskellig slags.

 

De ca. 70 interesserede borger blev vidne til at politikkerne havde vedtaget en lokalplan for år tilbage som satte dem selv og forvaltningen uden for indflydelse.  Det var først bagefter at enkelte politikker spurte personer der om denne lokalplan var i orden.

Som borger er der relevant at stille spørgsmålet:  Forvaltningen har så mange kloge hoveder – Hvordan sker det, at alt indflydelse bliver glemt.

Og nu er der så et arbejde der skal i gang med at rette op på dette og synspunkterne på denne proces var mange.   Fra justeringer til en åben debat om en helhedsplan inde en lokalplan.

 

Der var en bred debat med synspunkter at Esbjerg Bykerne var kedelig til at byen skulle gøres mere spændende. Der er mange unge i byen, men hvor er de henne i byen – der er masser af muligheder, men nogle muligheder skal skabes af dem der efterlyser af dem.

Tiden er nu moden til borgerindflydelse var et ønske fra flere sider, og den skal tages alvorlig.  Det tager tid, men det er nødvendigt.

Kulturmiljøet fik ikke meget plads og spørgsmålet om der er den store interesse selvom Esbjerg Byråd har et udvalg, de kan spørge Esbjerg By fond.

Borgerne skal sælge Esbjerg, men når det viser sig at borgerne ikke er tilfredse med Esbjerg bliver det svært.

 

Esbjerg Byråd har i en årrække ikke haft evnen til at få befolkningen med på de mange slogans.

Opfordring: Ha tålmodighed fremlæg en åben debat og bruger indflydelse og vær villig til at samarbejde på tværs af Esbjerg Byråd.