Af KomEsbjerg Fotos – CG Jensen: Gemini I-V + Denis Hansen Fotos – KomEsbjerg.dk: Øvrige af anlægsarbejderne

Men entreprenørfirmaet CG Jensen har voldsomt travlt med at ændre på Esbjergs facon ud til vand siden.

På Esbjerg Havn er arbejdet med at inddæmme et nyt 575.000m2 landareal og anlægge 400 meter ny kaj i fuld gang. Allerede nu er der indpumpet sand ned til, hvor luftledningerne går fra Måde til Fanø.

Formand på projektet, Denis Hansen hos CG Jensen fortæller, at kajanlægget bliver etableret med stålspuns forankret i en ankervæg ligeledes bestående af stålspuns. Mod vest afsluttes kajen med en fløjspuns, som går over i en stenkastning. Til brug for etableringen af både det nye havneareal, den nye stenkastning og kajstrækning benyttes opgravet sand fra en uddybning af sejlrenden.

Desuden skal der langs den nye kajspuns etableres dræn og drænbrønde. Aquariuskaj, som bliver navnet på det nye kajanlæg, skal tilsluttes den eksisterende Capricornkaj. Desuden bliver kajerne udstyret med 75 tons pullerter, stålhammer samt redningsstiger, alt sammen noget CG Jensen har stor erfaring med fra tidligere opgaver – både i Esbjerg og andre havne.

Den nye udbygning vil have stor betydning for udskibning af de kæmpestore havvindmøller, så det er muligt at udbygge projekter inden for havvind-energien. I sikkerhedspolitisk sammenhæng vil havnen være et attraktivt knudepunkt for NATO.

Denis Hansens formandskollega, Martin Krogsgaard supplerer med, at sideløbende med etablering af det nye kajanlæg har CG Jensen været i gang med at styrke funderingen på et andet af Østhavnens arealer, nemlig på Geminikaj, som fremover skal kunne håndtere endnu større overfladelaster tæt på kajen, hvorfor er er etableret to store – såkaldte – aflastningsplader, som erstatning for en tidligere, mindre plade.

De to nye aflastningsplader skal kunne bære 12 vindmølletårne mod 8 i dag, hvilket kræver sit fundament, da hver plade på over 60 meter gange 20 meter kommer til at hvile på over 400 nedbankede pæle. En gængs pæl i Danmark er 12 til 15 meter lang. Men på grund af de lokale, geografiske forhold, er pælene ved Geminikaj hele 36 meter lange, så det har været lidt specielt, da vi også har været nødt til at ombygge nedramningsmaskinerne, fortæller Martin Krogsgaard til sidst.

Med nedbankning af både funderingspæle og spuns, er der ikke noget at sige til, at mange i Østerbyen og i Nordby har kunnet høre kraftige bankelyde gennem efteråret og vinteren.