Tekst og fotos: Camilla Uth

Vores klima har ændret sig markant, og ændrer sig fortsat. Temperaturen stiger, hvilket fører til varmere somre og mildere vintre, og det kan påvirke både økosystemer og landbrugsproduktion. Vi oplever ændringer i nedbørsmønstrene, hvilket kan føre til mere intens regn og mere tørke. Stigende vandmasser i havene øger risikoen for oversvømmelser langs vores kyster og kræver større investeringer i kystbeskyttelse. De store ændringer, i temperatur og nedbør, påvirker vores økosystemer, herunder skove og dyreliv og er en trussel mod biodiversiteten.

Jesper Theilgaard, tidligere meteorolog hos DR og med mere end 30 – 40 års erfaring, gæstede Esbjerg i går med hans klimaforedrag, om konsekvenserne ved klimaændringerne og hvordan vi kan afhjælpe dem, for det er ikke nogen hemmelighed, at skal vi forhindre at klimaet forårsager mere ravage i hele verden, så skal vi starte nu.

-Klimaforandring er et af de bæster, der er den mest presserende udfordring, siger Jesper Theilgaard, og tilføjer at han er ærgerlig over at det har taget så lang tid at erkende, – der burde allerede være sket noget for 30 år siden, men det er først indenfor det sidste 5-7 år, at det er gået op for politikkerne, at der skal ske noget nu.

Jesper Theilgaard bruger sin mangeårige viden til at udbrede kendskabet til de vidtrækkende konsekvenser, det kan få, hvis vi lader stå til, for som han fortæller så er vind og solenergi ved at blive billigere og kan på sigt reducere brugen af fossilt brændstof yderligere.

Der bliver talt så meget om koprutter og hvorvidt de har nogen former for betydning, – jamen det har de jo, metan er jo en stærkere drivhusgas end Co2, men køerne har jo altid været der, så vi skal jo bare tænke på, at den måde vi har indrettet os på, der udleder vi simpelthen for meget i alle sektorer, og det må vi forholde os til. Det kan ikke nytte noget, at vi siger, det er ligegyldigt, og vi er et lille land, vi er medskyldige, om jeg så må sige, til det der sker. -Vi må gå foran med et godt eksempel, og det jeg tit hører med at Danmark er så lille et land, og at det ikke betyder noget, hvad vi gør, hvis alle sagde sådan, så ville der jo slet ikke ske noget. Så Danmark kan jo vise andre, at det godt kan lade sig gøre, for vi har jo et fantastisk samfund på rigtig mange områder, og vi har jo, som nævnt vist, at det på mange måder godt kan lade sig gøre, og så må andre jo kopiere det efter forgodtbefindende.

Esbjerg spiller efter Jespers mening en central rolle ift. At ændre på tingene i Danmark, -Esbjerg havn er den eneste havn mod Nordsøen, hvor de helt store skibe kan komme ind, så derfor er det jo en ret vigtig havn også ift. Når der skal sættes vindmøller op i Nordsøen, så vi kan få det transporteret ud på havet, siger Jesper og fortsætter – men havnen er selvfølgelig udfordret pga. stormfloder fra Nordsøen.

For netop at afhjælpe kommende stormfloder har Esbjerg kommune på tegnebrættet at bygge en 2 kilometer lang stormflodsmur fra Esbjerg strand og mod Niels Juels gade, muren skal være 90 meter høj og vil derfor ligge over de 4,8 meter, der er det kritiske punkt for stigninger i vandmasserne der er målt hidtil. Bygningen af stormflodsmuren vil være en dyr affære for Esbjerg Kommune, prisen er sat til mellem 40-60.000 kr., og der bliver søgt støtte til projektet hos staten kystsikringspulje, for de økonomiske konsekvenser ved ikke at bygge muren vil beløbe sig til noget langt større.

-Ambitionen er en visionær og sammenhængende klimaplanlægning. Derfor er vi en del af DK2020, hvor der skal laves planer for, hvordan vi vil blive klimatilpasset og klimaneutrale i 2050. der er fuld fart på, for som den ambitiøse, bæredygtige EnergiMetropol Esbjerg er, har vi sat os for at blive CO2 neutrale allerede i 2030, skriver Esbjerg Kommune.

Som Jesper Theilgaard nævner, så starter alt jo med os selv, enhver rejse starter med et skridt, og vi kan jo starte derhjemme, men hvad gør han selv? – Jeg er flyttet fra et hus til en lejlighed, og lever derved mere minimalistisk, og det indebærer jo selvfølgelig også, at jeg ikke har brug for så meget, så mit ressourceforbrug er blevet minimeret. Vi har ændret på vores fødevarer og spiser mere grønt og fisk og knapt så meget kød. Vi forcerer det ikke sådan fuldstændig, men vi skærer ned.

Der var fuldt hus til Jesper Theilgaards klimaforedrag i går, men som han siger, så er det jo som regel de, der i forvejen er oplyste, der kommer til den slags foredrag, og han ville ønske at kunne nå ud til flere. For klimaforandringerne er aktuelle, det ændrer sig ikke, hvis vi ikke gør fællesfront mod at bremse den ret uheldige udvikling, og som Jesper siger, så burde være sket for længe siden, men bedre sent end aldrig, og det starter altså med os selv, dels derhjemme men i høj grad også i henholdsvis den by vi bor i samt i vores land, vi skal gå foran med det gode eksempel, og forhåbentlig smitter det af og begynder at give mening i det store perspektiv, for hvis ingen gør noget, sker der jo, som Jesper også nævner, ingenting.