Af Redaktionen

Torsdag den 16. april kl. 17 holder Byrådsmedlemmerne i Esbjerg Kommune det første digitale byrådsmøde i kommunens historie. Byrådet vil på et ekstraordinært møde bl.a. behandle planerne for, hvordan skoler, fritidsordninger og dagtilbud åbnes. 

Torsdag eftermiddag er der indkaldt til et ekstraordinært byrådsmøde i Esbjerg Kommune. Mens byrådsmedlemmerne vil deltage via en Skype-forbindelse, vil borgmester Jesper Frost Rasmussen være til stede i byrådssalen. Salen vil ikke være åben for publikum, som den normalt er. I stedet skal interesserede følge med på Esbjerg Kommunes hjemmeside, når byrådsmødet finder sted. Her vil man også senere kunne finde en optagelse af mødet.

“Det er kun naturligt, at vi rykker byrådsmøderne ind på en digital platform, mens vi ikke kan samles i byrådssalen. Det kan være, at vi justerer lidt i forhold til, hvordan vi plejer at gøre. Men umiddelbart har byrådsmedlemmerne mulighed for at debattere sagerne på samme måde, som det er muligt i byrådssalen,” siger borgmester Jesper Frost Rasmussen, som glæder sig til at skulle lede det første digitale byrådsmøde.

Byrådsmedlemmerne skal behandle nogle af de sager, som har været håndteret i udvalgene som direkte følge af corona-virussen. Det gælder bl.a. de investeringer, som nu fremrykkes for at støtte erhvervslivet og især bygge- og anlægsbranchen. På dagsordenen er også planerne for åbning af skoler, fritidsordninger og dagtilbud.

“Emnerne er så vigtige og har betydning for så mange borgere, at hele byrådet skal have mulighed for at tage stilling til de foreslåede løsninger. Der er behov for en bred politisk involvering, og derfor bliver byrådet præsenteret for de løsninger, som de enkelte direktørområder har arbejdet benhårdt på at finde frem til. Byrådet skal behandle sagerne, som er blev godt gennemarbejdet i både fagudvalgene og Økonomiudvalget forinden,” slutter Jesper Frost Rasmussen.

Efter det ekstraordinære byrådsmøde optager Esbjerg Byråd igen den almindelige mødefrekvens.