Af Redaktionen

Danske Bank politianmeldes nu af Finanstilsynet for at have overtrådt forbuddet mod markedsmanipulation. Finanstilsynet mener ganske enkelt ikke at de har gjort nok for at undgå manipulation på de finansielle markeder.

Tilsynet har opgjort et betydeligt antal modsatrettede ordrer, som Danske Bank har formidlet og eksekveret på vegne af kunder.

Det har resulteret i, at kunderne handlede med sig selv som modpart på markedet, hvorved handlerne ikke medførte skift i ejendomsretten.

Fænomenet kendes også som “wash trades”.

– Finanstilsynet finder, at det kan udgøre markedsmanipulation, når et selskab eller en person handler med sig selv på en markedsplads.

– Er der behov for at nette modsatrettede ordrer ud mod hinanden, kan dette som udgangspunkt gøres udenfor markedet.

– Der ses derfor ikke som udgangspunkt en legitim årsag til sådanne handler, oplyser Finanstilsynet.

Ifølge tilsynet fandt handlerne sted i perioden 12. august 2016 til 22. februar 2019.

Siden Danske Bank er blevet gjort opmærksom på manglerne, har banken efterfølgende iværksat tiltag, der har til formål at rette op på problemerne, lyder det.