Af Redaktionen

Kulturelle aktiviteter ser ud til at forbedre langtidssygemeldte borgeres helbred og trivsel. Det viser en tværgående evaluering af projektet Kultur på Recept.

Fire kommuner, Aalborg, Nyborg, Vordingborg og Silkeborg, har udviklet og afprøvet forløb med kulturaktiviteter, der har været målrettet borgere med let til moderat depression, stress og angst. Otte ud af 10 deltagere har oplevet, at deres helbred er forbedret efter et 10 ugers forløb, og 3 ud af 4 har vurderet, at kultur på recept i høj eller nogen grad har forbedret deres trivsel.

-Vi kan se, at deltagelsen i en kulturaktivitet på forskellig måde har bidraget positivt til, at flere af deltagerne har fået en større tro på deres egne evner og en bedring af deres overordnede helbred. Næsten halvdelen af deltagerne vurderer samtidig, at projektet i høj eller nogen grad har hjulpet dem til at kunne varetage et arbejde, fortæller sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Sara Lindhardt.

Deltagerne kan påvirkes af mange faktorer, og det er derfor ikke muligt at påvise en entydig sammenhæng mellem deltagelse i en kulturaktivitet og den enkeltes vurdering af egen trivsel. De afledte effekter af kulturaktiviteterne kan også have bidraget til de positive effekter.

’Kultur på Recept’ har også haft til formål at indsamle erfaringer til en model for, hvordan kulturelle aktiviteter kan indgå i den kommunale indsats for at hjælpe disse borgere. En vigtig del af det arbejde har været at undersøge styrkerne og svaghederne ved at bruge de såkaldte kulturguider, der dels har erfaring med at undervise på kulturelle tilbud og samtidig er opmærksomme på borgernes særlige situation. 

-Det er vigtigt, at de lokale aktører og kulturinstitutioner bliver involveret tidligt i planlægningen af aktiviteterne, og at de i dialog med kommunen sætter rammerne for den enkelte aktivitet. Evalueringen viser også, at kulturguiderne er vigtige for projektet, fordi deres engagement og forståelse for den situation deltagerne står i, har stor betydning for deltagernes engagement og oplevede udbytte, siger Sara Lindhardt.

Aktiviteterne på de kulturelle tilbud har fx været: sang, guidet læsning, teater, billedkunst, fællessang, tegning eller maling. 

Fra de fire deltagende kommuner deltog i alt mere end 800 borgere i kulturaktiviteter, hvor langt de fleste blev henvist fra kommunernes jobcentre. Tre ud af fire deltagere var kvinder, og gennemsnitsalderen var 44 år. Næsten alle deltagerne er tilfredse med deres Kultur på Recept forløb (97 %).

Følg linket her og Læs mere om satspuljen