Af Lene Memborg

Esbjerg Kommune havde søgt om lov til at hæve niveauet for personbeskatningen for at skaffe sig ekstra 60 millioner kroner til den trængte kommunekasse. Men det kunne der langt fra gives lov til.

Godt nok får Esbjerg Kommune lov til at hæve skatten og sikre et ekstra tilskud til kommunekassen.

Men det bliver ikke de 60 millioner kroner, økonomiudvalget havde søgt om – derimod “kun” 26,1 millioner kroner.

Ni kommuner havde ialt søgt Social- & Indenrigsministeriet om lov til at få del i en ramme på 200 millioner kroner, der er aftalt i årets økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Esbjerg Kommune havde søgt om lov til at hæve personskatten med 0,3 procentpoint for at sikre sig 60 millioner kroner ekstra i forbindelse med de budgetforhandlinger, der lige nu foregår på Esbjerg Rådhus, men så meget kunne Social- & Indenrigsministeriet altså ikke være med til.