Af Redaktionen

I 2018 vedtog regionsrådet i Region Syddanmark en handleplan, der skulle nedbringe ventetiderne på høreapparatsbehandling i regionen. Over de seneste to år er ventetiderne faldet støt på regionens fire sygehuse – også selvom corona-krisen har betydet en mindre stigning på et af regionens sygehuse.  

I 2018 lå ventetiden for syddanskere, der ventede på at få undersøgt hørelsen i Region Syddanmark, et sted mellem ét og to år. 

Politikerne i regionsrådet igangsatte derfor en handlingsplan for at nedbringe ventetiderne på høreområdet i Region Syddanmark. Den plan har båret frugt, og allerede i 2019 var ventetiderne faldet markant. Og det bliver de ved med.

Faldende ventetid

Ventetiden på regionens fire høreklinikker er igennem de seneste to år nedbragt markant, så de nu ligger på mellem 10-37 uger.

Et fald, der glæder Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget:

– Det er meget glædeligt at se, at ventetiderne på vores høreklinikker er markant reduceret, siden vi satte handlingsplanen i gang i 2018. Vi har faktisk set et løbende fald i ventetiderne helt fra start – og i takt med det flotte fald, vores medarbejdere på sygehusene har leveret, har vi også oplevet, at borgere fra andre regioner har valgt at få undersøgt deres hørelse her i regionen. Det synes jeg er flot. 

Corona-krisen har påvirket ventetiden

Ventetiden til høreundersøgelser på Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus er faldet yderligere i 2020, men enkelte steder er ventetiden for undersøgelser uændret eller steget i år. 

– Odense (OUH):  26 uger (faldet fra 121 uger i april 2018)

– Vejle (SLB):  37 uger (faldet fra 123 uger i april 2018)

– Sønderborg (SHS): 10 uger (faldet fra 59 uger i april 2018)

– Esbjerg (SVS): 15 uger (faldet fra 72 uger i april 2018)   

På Odense Universitetshospital er ventetiden uændret på grund af corona, men ventetiden på Sygehus Lillebælt er steget med 16 uger siden februar 2020. 

Det er sket, fordi høreklinikkernes personale har været lånt ud på grund af corona-krisen, og klinikkerne derfor kun har set akutte patienter og lavet reparationer på høreapparater, mens Danmark var lukket ned i foråret.   
 

Poul-Erik Svendsen udtaler:
– Siden høreklinikkerne genoptog aktiviteten i maj, har personalet knoklet for at få reduceret ventetiden og antallet af folk på venteliste. Og det er min forventning, at det flotte fald, vi har set i ventetiden – også i Vejle og Odense, vender tilbage igen i løbet af efteråret, hvis ikke vi ser en markant stigning i corona-indlæggelser igen.

Over de seneste to år er ventetiderne faldet støt på regionens fire sygehuse – også selvom corona-krisen har betydet en mindre stigning på et af regionens sygehuse.