Tekst og foto: Ebbe Salomonsen

Fra den 2. til den 30. november er der en kunstudstilling lige inden for døren hvor 14 kunstnere vise nogle af deres værker.

At bruge biblioteket som udstillingsrum er et sted hvor vores ting bliver set. Der er ikke så mange billeder og skulpturer, hvilket giver en god oplevelse.  Opstillingen virker indbydende.

Berit Mathisen bød velkommen og fremhævede samarbejdet med biblioteket og at der nu er muligt at udstille.

Poul Høst lagde i sin åbningstale vægt på det brede samarbejde. Det giver plads til alsidighed og i den kommende tid er der en flot udstilling som i har stillet op.  Tak for det. Udstillingen er nu åben og kunst kan nydes, udfordres og give plads en overvejelse.

I den kommende tid er det mulighed for at se værker af:

Arne Gundestrup, Berit Mathisen, Evy Riber, Helle Dam, Henning Peter Jørgensen, Janne Reese Kaalund, Kim Frandsen, Lilli Ann Gundestrup, Liv Eidesgaard, Lotte Danger Pedersen, Per Jørgensen, Ragna Bak Hansen, Rúna Hansdóttir, Ulla Holt.

Per Jørgensen er medlem af Esbjerg Kunstdage og har nye billeder med, i en periode er der blevet arbejdet med fugle og i abstrakte udtryk og nu er det mennesker.

Som han udtrykker det så skal der ske noget nyt – en gang imellem.

Kim Frandsen har prøvet noget nyt, kopi af et foto nu overført til syning med kobbertråd på mørk baggrund. Inspireret af at der blev lavet masker i roklubben for nogle år siden – nu skulle det afprøves.

Kim har et princip, vil ikke fotograferes sammen med sine billeder.