[smartslider3 slider=66]

Tekst og Fotos: Ebbe Salomonsen

Thilde og Maje Fjord er søskende og de leverede hver i sær deres del af det samlede værk, man kunne opleve forleden i  Esbjerg.

Thilde der er uddannet sanger fra Syddansk Musikkonservatorium skabte en koncert i det gamle vandtårn, der var vildt inspirerende!

Hun havde strikket en kombination sammen af en eftertænksom intim koncert, der gav rum for eftertænksomhed og refleksion ved at tage fat på menneskets skyggesider og bringe dem frem i lyset med simple, smukke og til tider melankolske melodier og improvisatoriske satser overrummet tabu belagte temaer.

“Spejlinger” er omdrejningspunktet. Spejlinger som refleksion, spejlinger af kroppe, spejlinger af instrumenter, spejlinger af drømme, spejlinger af natur…

-I løbet af de sidste 3 år har jeg arbejdet meget med spejlinger på både den ene og den anden måde. Jeg har stillet mig selv spørgsmål som: Hvad er en spejling?

Hvad kan en spejling, og hvordan kan jeg bruge den i musikken?

Hvad spejler jeg mig i?

Hvordan påvirker disse spejlinger mig?

Ved hjælp af spejlinger danner vi vores egen identitet, og dét er lige netop hvad jeg igennem musikken har gjort i løbet af de sidste par år.

Maja er uddannet billedkunstner fra det Kongelige Danske Kunstakademi, og uddannet cand.psyk. fra Københavns Universitet. Hun arbejder i sine praksisser med begrebet ’abjektion’, dvs. der hvor nogen eller noget frastødes fra, men stadig er i relation til noget.

At frastødes kombineret med en ambivalens af ansvarsfølelse, tiltrækning og omsorg går igen i hendes værker, og det vil kunne genfindes i udstillingen, hvor det er relationen til søsteren Thilde, som Maja udforsker.

-Vi er søstre, vi er hinandens spejlinger, vi er hinandens genetik.

-Vi er i relation på flere niveauer, og vi bruger, inddrager og spejler os i hinanden. Sådan forklarer Maja selv baggrunden for udstillingen, hvor også et andet tema, fra hendes kunstneriske virke går igen, nemlig spejlinger.

Om udstillingen fortæller hun videre: -Der er mødet mellem vores kunstneriske praksisser. Vi er søstre, vi er hinandens spejlinger, vi er hinandens genetik. Vi er i relation på flere niveauer, og vi bruger, inddrager og spejler os i hinanden.

I sit virke har Maja Fjor særligt arbejdet med huden, som afgræsning for sin egen krop. Huden som membran, skulpturel overflade og kontaktflade, har været et centralt tema i hendes tidligere værker og vil ligeledes kunne genfindes i udstillingen i vandtårnet.

Det er Sydvestjyske Museer, der står for driften af vandtårnet, og de glæder sig meget til at præsenterer Thilde for Esbjergs borgere. – Jeg er super glad for at Thilde har set mulighederne for at bruge Esbjergs Vandtårn til hendes musik. Stedet er så unik, at det kun kan bliver en spændende oplevelse” siger Kenneth Mørk, der er Marketings – og publikumschef ved Sydvestjyske Museer.