Af Redaktionen   Foto: Udlånt af Ørsted 

Energistyrelsen har netop givet tilladelse til, at Esbjergværkets kulfyrede blok 3 tages permanent ud af drift den 1. april 2023.

Energistyrelsen har givet Ørsted Bioenergy & Power A/S tilladelse til at tage Esbjergværkets kulfyrede blok 3 permanent ud af drift. Ørsted ansøgte den 28. november 2018 Energistyrelsen om tilladelse til at lukke Esbjergværkets blok 3 den 31. december 2022. Ørsted får dog først tilladelse til at tage værket permanent ud af drift den 1. april 2023. Dette gøres af hensyn til at sikre varmeforsyningen for borgerne i Esbjerg, Varde og Fanø Kommune i de kolde måneder. Skulle der komme en kold periode i april og maj 2023, vurderer Energistyrelsen, at der vil være kapacitet til at sikre varmeforsyningen.

Ørsted har i henhold til elforsyningsloven en såkaldt bevillingspligt for el- og varmeforsyningssikkerheden. Dermed har Ørsted også forsyningspligten for fjernvarmen i det berørte område.

Energistyrelsen har i afgørelsen lagt vægt på, at varmeforsyningsselskabet DIN Forsyning får rimelig tid til at etablere tilstrækkelig alternativ varmeproduktionskapacitet i varmeforsyningsområdet. Styrelsen har derfor ikke tilladt, at ESV3 tages permanent ud af drift før 1. april 2023, med mindre der forinden er etableret en tilstrækkelig varmeforsyning med alternativ kapacitet.

Kommunen har ansvaret for planlægning af varmeforsyningen

Det følger af varmeforsyningsloven, at kommunalbestyrelsen skal udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Dette skal ske i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, ligesom kommunen skal sikre, at der udarbejdes projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

DIN Forsyning har oplyst, at man planlægger en alternativ varmeforsyning baseret på gaskedel, fliskedel, varmepumper samt elkedel. Det er Energistyrelsens vurdering, at en frist frem til 1. april 2023 giver DIN Forsyning rimelig tid til at etablere den alternative varmeforsyning.

Energistyrelsens tidligere udkast til afgørelse har været i høring den 20. juni og den 24. september 2019 hos de involverede parter, og de indkomne bemærkninger er indarbejdet i den endelige afgørelse.