Tekst og foto: Ebbe Salomonsen

Der måtte tænkes kreativt for at overholde alle regler i forbindelse med corona.

Men et vel gennemført arrangement, med stor opbakning fra mange sider.

Fannikedage er stiftet tilbage i 1953, med det formål er ved afholdelse af årlige Fannikerdage at fremskaffe midler til at bevare mindet om Fanøs sejlskibsflåde og Fanødragten og til Nordbys forskønnelse og bevarelse. Dagene afholdes altid i 2. uge i juli.

I de forløbende år er der blevet gennemført en lang række små og store aktiviteter og projekter til glæde for i sær Nordby og for at der er blevet en større forståelse og opbakning til at bevarer Fanødragten og hver år bliver der udlånt mange børnedragter til brug i fannikedagene og især i optoget søndag eftermiddag, med en afslutning på Pakhusbakken ved Nordby Havn.  Hvor der er fortællinger og dragterne vises frem og en spændene fortælling om traditioner og regler, som stadig bliver fastholdt.

Rebeka blev bygget i 1921

I 1921 blev det sidste træskib afleveret fra skibsbygmester Christoffersens værft i Nordby for fragtsejlads i Vadehavet. En gammel kolonnebog fra Rebekkas første år, er i foreningens varetægt, og lister sirligt skibsfører Jes Nielsen Madsens mange rejser med laster af hø, tørv, kul, byggematerialer og landbrugsprodukter mellem primært Esbjerg og Fanø.

Everten fortsatte sejlads for familien frem til 1938, hvorefter Rebekka blev overtaget af skibsfører Herman Heinerik Hansen, Hillerød, for 2.500 kr.

De næste 54 år, hvor skibet var langt væk fra Fanø, havde det arbejdsopgaver som stenfisker, dykkerarbejde og lystsejlads. Flere forsøg på ombygning og restaurering resulterede i forfald, og Rebekka henlå derefter fra sidst i 80erne som vrag i Københavns Sydhavn. Det erfarede man på Fanø, og der blev dannet en gruppe af Fanø-boere, som for indsamlede midler og med megen velvillig bistand fik transporteret everten tilbage til det oprindelige hjemsted.

I dag Rebeka sat i stand og foreningen gennemfører sejladser omkring Fanø og fortæller om Fanøs storhedstid omkring 1800-tallet og fremefter indtil Esbjerg Havn bliver bygget og nye og større skibe overtager transport af varer, samtidig med at vejnettet på land bliver udbygget. I dag er Rebeka den sidste af den skibstype der er tilbage i Danmark, men den har en lang historie fra mange steder i verden hvor der var brug for skibe der kunne fragte varer og sejle på vadehavsområder og på floder med mindre vanddybde.

En spændene søndag med musik af bl.a. Bugge og Jensen optog og en festlig afslutning i sommervejr og endnu en gang lykkes det at gennemfører en tradition på Fanø.

[smartslider3 slider=”147″]