Af Redaktionen

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ikke haft mulighed for at behandle en klage over Esbjerg Kommunes dispensation til grødeskæringen, fordi kommunen har samlet viden, der skulle tilbagevise klagen.

Esbjerg Kommune modtog i sommeren 2021 en klage fra Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg omkring kommunens dispensation til grødeskæringen i Ribe Mølledam. Denne klage skal Esbjerg Kommune komme med bemærkninger til, inden Miljø- og Fødevareklagenævnet kan behandle sagen. Det er helt normal procedure, at Esbjerg Kommune har ventet med at sende klagen videre i systemet, indtil bemærkningerne var klar. Færdiggørelsen af bemærkningerne har nemlig afventet ny viden, der skal være med til uddybe og underbygge beslutningen om, at der skal skæres grøde i Ribe Mølledam.

Nye erfaringer med grødeskæring

Esbjerg Kommune har ventet på to sager, der skulle kaste lys over, hvad det vil betyde at skære grøde. I den ene sag afventede man efterårets planlagte grødeskæring, og i den anden sag kunne en undersøgelse fra Silkeborg Kommune være med til at vise påvirkningen af grødeskæringen.

”Det var håbet, at vi kunne belyse klagen med erfaringer fra efterårets grødeskæring i et vandløb, hvor der var lampretter. Det viste sig desværre, at lampretterne ikke var til stede. Det ville ellers have været et meget interessant bidrag til hele debatten omkring grødeskæringen og beskyttelsen af den truede art”, siger Jørgen Ahlquist, formand for Klima & Miljøudvalget.

Silkeborg og Esbjerg Kommuner står i lignende situationer, hvilket har givet basis for erfaringsudveksling. I Silkeborg drejer det sig om grødeskæring i Gudenåen, hvor der ønskes ekstraordinær grødeskæring, men hvor tilladelsen også er blevet påklaget. Som en del af sagen blev der lavet en undersøgelse af, hvorvidt grøn Kølleguldsmed blev påvirket negativt af grødeskæringen. Resultatet af denne undersøgelse er meget interessant for Esbjerg Kommune, da netop grøn Kølleguldsmed indgår som et tema i klagen fra Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg over grødeskæringen i Ribe Mølledam.

”I Klima & Miljøudvalget ser vi frem til at få præsenteret indholdet i bemærkningerne til klagen, inden hele pakken sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Når behandlingen af klagen går i gang, skulle vi gerne være med til at belyse så mange aspekter som muligt, der kan underbygge argumentet for, at grødeskæringen skal gennemføres,” slutter Jørgen Ahlquist.