Af Ebbe Salomonsen 

Marbækområdet er et fantastisk naturområde lige nord for Esbjerg, beliggende i Nationalpark Vadehavet ved Ho Bugt og Varde Å. Området er landskabeligt og naturmæssigt meget varieret og indeholder et stort antal fredede og naturbeskyttede arealer. Derudover er Marbækområdet udpeget som Natura 2000 område, som er et netværk af beskyttede naturområder i EU.

En ny bog ”Floraen i Marbæk – En naturperle ved Vadehavet og Varde Å”, udkommer i en tid hvor der er fokus på Marbækområdet og er derfor et godt bidrag til forståelsen for, hvor store værdier der er i området.

Bogen er skrevet af biolog Carsten Mathiesen, der har haft sin gang i Marbækområdet i en menneskealder. Carsten Mathiesen er uddannet biolog hos Århus Universitet. Som tidligere lektor på Esbjerg Gymnasiun, har han i 31 år undervist i biologi og geografi. Et ønske om at sætte større fokus på Marbæks fredede, truede og mangfoldige område, bragte ham til at forfatte bogen ”Floraen i Marbæk – En naturperle ved Vadehavet og Varde Å”

Bogen fører læseren igennem et væld af fascinerende oplysninger om planternes liv og levned i Marbækområdet, hvilket gælder både de naturmæssige samt de kulturmæssige sider af planterne.

Hvilke tilpasninger har planterne for at kunne klare sig i kampen om tilværelsen? Hvordan håndterer planterne f.eks. udfordringer såsom skadeorganismer, tørke, stærk sol, blæst, salt, frost og iltfattige jorde – og hvordan bestøves planterne, samt hvordan formerer de sig?

Hvor har planterne fået deres ofte finurlige navne fra? Hvorfor er der f.eks. planter, der hedder Torskemund, Hønsetarm, Katteskæg, Djævelsbid, Månerude, Ulvefod, Mælkebøtte og Marehalm?

Bogen fortæller tillige om planternes spændende og ofte overraskende og pudsige anvendelser indenfor bl.a. medicin, erhverv, husflid, folkeminde samt i køkkenet.

Marbæk en naturperle eller et fritidsområde?

 Carsten Mathiesen har i mange år være aktiv i naturarbejdet i Esbjerg og er meget optaget af, at der skal være en balance mellem naturbenyttelse og naturbevarelse, for de mange aktive der vil ud i naturen kan nemt komme til at ødelægge fredede områder. Han er helt klar på at det en vanskelig balance, men naturperlen kommer ikke tilbage hvis den først er ødelagt. Området er underlagt EU´s Natura 2000, og der er områder som er naturfredet. Nationalpark Vadehavet er nabo ud mod vest.

Carsten Mathiesen er med i Dansk Naturfredningsforening Esbjerg, Natur Esbjerg og Esbjerg Kogræsserlaug. Alle foreninger har deres eget formål. Naturfredningsforeningen tager sig af sager på landsplan og lokalområder, mens Natur Esbjerg og Esbjerg Kogræsserlaug er med til at skabe naturpleje og natur – beskyttelse / bevarelse. Når der ryddes nye græsnings områder hvor højlandskvæget kan afgræsse et område som er til fordel for blomster der trives bedst i de omgivelser. Den ene hjælper den anden.

Der er et tæt samarbejde med Esbjerg Kommunen om brugen af område og det er helt nødvendigt hvis blomster, insekter, dyrene og naturen skal kunne spille sammen. Der har i en lang periode været et arbejde i gang omkring muligheden for at frede hele området, så den aktive brug af området kan begrænses.  Marbæk området er et meget benyttet udflugtsområde for mange og det bliver brugt af en lang række fritidsinteresser. Der har i mange år været fokus på anvendelsen af området og sidst har der været forslag om et aktivitetscenter omkring Marbækgård. De mange interesser skal forstå at arbejde sammen og Esbjerg Kommune har et stort ansvar for at der bliver en bevarelse og beskyttelse af området og skabe en forståelse for hvordan området kan bruges.

Carsten Mathiesen håber at der bliver opnået en forståelse mellem alle interesser, så Marbæk fortsat kan trives og glæde alle.

Bogen kan købes hos Varming´s Boghandel,  Jørn Pedersen Vej i Esbjerg.

Carsten Mathiesen