Af Redaktionen

I 2019 blev 11.900 personer ramt af et stroke (blødning eller blodprop i hjernen) i Danmark. Et stroke rammer uden varsel og kaster hele familien ud i en uvant og krævende situation. Den forstærkes af, at vi står midt i COVID-19, som bl.a. betyder, at pårørende til strokepatienter i mange tilfælde ikke kan være lige så meget med i behandlingsforløbet som hidtil. Fx kan pårørende i mange tilfælde ikke deltage i de opfølgende samtaler med læger og andre specialister.

StrokeLinjen en værdifuld hjælp til familier i en kaotisk tid, hvor man kan stille spørgsmål og få viden om alle de ting, der sker i sådan et forløb

På StrokeLinjen, der gik i luften torsdag den 29. oktober på ”World Stroke Day”, er sygeplejersker, socialrådgivere, neuropsykologer og jurister parate til at svare på sundhedsfaglige spørgsmål fra patienter, pårørende, fagpersoner og andre, som har bekymringer eller opklarende spørgsmål vedrørende stroke.

TrygFonden har støttet StrokeLinjen med 5 mio. kr., og ser man frem til, at der nu findes et fælles tilbud, hvor man ikke alene kan få hjælp, hvis man står midt i et strokeforløb, men også kan henvende sig for at få viden om forebyggelse, og hvordan man holder sin hjerne sund.

-Stroke er en alvorlig folkesygdom, som rammer ca. 12.000 personer om året i Danmark. Regner vi de pårørende med, så påvirker sygdommen rigtig mange mennesker, og derfor er der et behov for rådgivning og vejledning, når man står midt i et sygdomsforløb og ikke mindst i tiden efter, hvor det kan være svært for både den strokeramte og de pårørende at finde tilbage til en normal og tryg hverdag. Vi kan heldigvis også selv gøre noget for at forebygge stroke, og derfor er en mindst lige så vigtig del af StrokeLinjen at oplyse om forebyggelse, og hvilke symptomer vi skal være opmærksomme og reagere hurtigt på. På den måde er StrokeLinjen et tilbud til alle, og vi håber, at det vil øge befolkningens generelle viden og være en god støtte for de familier, som rammes af et stroke, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.