Af Sabina Schmidt

Platin er et helt centralt metal i den grønne omstilling. Samtidig er det på EU’s liste over kritiske metaller. I dag brændes industriskrot for at genanvende det sjældne og kostbare metal, men en forsker fra SDU har opfundet en miljøvenlig metode, der genanvender over 95 procent platin.

Platin er et metal, der har stor betydning for samfundsøkonomien, klimaet og den grønne omstilling. Platin er blandt andet den bedste katalysator til brændselsceller, som af flere forskere vurderes til at være en af de helt centrale teknologier i omstillingen til vedvarende energi.

Samtidig indeholder benzin- og dieseldrevne bilers katalysatorer platin. Uden platin bliver udstødningsgasserne ikke renset for de forurenende stoffer fra motoren.

Nu har forsker Shuang Ma Andersen SDU Chemical Engineering opfundet en både miljøvenlig og billig måde at genanvende det kritiske metal. En metode, som genanvender over 95 procent af al platin fra industriskrot.

– Det er en elektrokemisk proces, hvor vi ved hjælp af fortyndet syre formår at udskille platin fra industriskrot. Processen er skånsom, så andre værdifulde dele af skrotten, så som polymer også bevares, siger Shuang Ma Andersen, som har fået patent på metoden.

Metoden er meget mere miljøvenlig end den nuværende måde at genanvende platin. I dag anvendes en metode, som hedder pyrometallurgy. Den går ud på, at metaller udskilles, når industriskrot varmes op til meget høje temperaturer.

– I omkring 50 år har vi genanvendt platin ved at brænde industriskrot. Det kræver ovne som kan klare over 1500 grader. Samtidig brændes andre resursefulde dele i processen, og der dannes giftstoffer. Det er en stor skam og slet ikke miljøvenligt, påpeger Shuang Ma Andersen.

Brændselsceller brændes

EU har platinmetaller på listen over kritiske metaller, og industriens efterspørgsel efter platinmetaller stiger hvert år globalt med cirka 12,5 procent.

Samtidig er forsyningssikkerheden ikke den bedste, da det er lande som Sydafrika og Rusland, som står bag langt størstedelen, 85 procent, af naturens reserver af platin.

– Derfor er det så vigtigt, at vi får genanvendt platin, så vi kan bruge det værdifulde metal igen og igen, siger lektor Shuang Ma Andersen fra SDU Chemical Engineering.

Samtidig peger hun på, at der er et alvorligt problem i forhold til at få genanvendt platin fra brændselsceller, som blandt andet bruges af miljøvenlige brintbiler.

– Mit bud er, at platin fra brændselsceller i dag genanvendes ved at blive brændt. Det skaber et stort miljøproblem, fordi der i processen opstår farlige fluorgasser, som er en drivhusgas, der er 10.000 gange mere potent end CO2. Samtidig ætser gasserne de ovne, hvor brændselscellerne bliver brændt.

– Det er egentligt ulovligt, men da brugen af brændselsceller endnu ikke er stor, er der nok lavet undtagelser, eller man opsamler de farlige stoffer, inden de udledes, vurderer Shuang Ma Andersen:

– Men de gasser opstår ikke, når man benytter min metode, forklarer Shuang Ma Andersen, som understreger vigtigheden af at have en bæredygtig løsning til genanvendelse af platin i brændselsceller, inden brændselsceller bliver en kommerciel succes.

Shuang Ma Andersen har modtaget en Innoexplorer-bevilling fra Innovationsfonden for at modne forskningsresultaterne til et kommercielt marked, og hun er i aktiv dialog med potentielle industrielle samarbejdspartnere for at udvikle det kommercielle potentiale i forskningsresultatet.