Af Redaktionen

Videnscenter for Værdig Ældrepleje har i et nyt katalog samlet gode ideer og erfaringer fra personalet og borgere til inspiration til andre i ældreplejen.

De nye rammer og begrænsninger i en hverdag med COVID-19 har åbnet op for nye måder at gennemføre aktiviteter og være sammen på. De erfaringer samles nu i et inspirationskatalog. 

-Ældreplejen har været nødt til at tænke i nye baner, og vi har set personale komme med mange gode og kreative måder at løse nogle af corona-epidemiens udfordringer på. Borgere og personale har fx brugt digitale løsninger til at bevare kontakten til ældre, og mange aktiviteter er blevet nytænkt, så de foregår sikkert i mindre grupper og med større afstand. Det er disse gode erfaringer, som vi gerne vil dele, fortæller Kari Rose Holm, programleder i Videnscenter for Værdig Ældrepleje. 

Inspirationskataloget ”Gode idéer” deler gode ideer og kreative løsninger, som borgere og pårørende, medarbejdere og ledere på ældreområdet har arbejdet med den senere tid.  Kataloget kommer med eksempler på, hvordan man fortsat kan bevare et fokus på samvær med de ældre. Der deles idéer til forskellige aktiviteter for borgerne, herunder banko på gangen, brug af musik i dagligdagen og forskellige måder at stimulere de ældres sanser. 

Inspirationskataloget kommer også med idéer til fysiske aktiviteter for ældre, der bor i eget hjem, og med forslag til, hvordan personalet i hjemmeplejen kan have opmærksomhed på den ældres trivsel. 

Sundhedsstyrelsens Videnscenter for Værdig Ældrepleje har udarbejdet inspirationskataloget på baggrund af erfaringer indsamlet fra medarbejdere, ledere og organisationer på ældreområdet i april-maj 2020. 

Hent inspirationskataloget her:

Inspirationskataloget ”Gode idee til samvær og aktiviteter i en tid med COVID-19”

Materialet indeholder erfaringer fra ældreplejen om emnerne:

  • Samvær i mindre grupper – og på større afstand
  • En ny hverdag – i mindre grupper og på mere plads
  • Kontakt med pårørende i en COVID-19-tid
  • Aktiviteter indendørs – hver for sig sammen
  • Ro og velvære ved stimulering af sanser
  • Aktiviteter i fri luft – med behørig afstand
  • Støtte til borgeren i eget hjem
  • Lette øvelser for ældre, der er nemme at gøre derhjemme
  • Aktiv med demens
  • Opmærksomhed på ensomhed blandt ældre