Af Redaktionen   Illustration: Sundheds- og Ældreministeriet

For at få et godt datagrundlag om smitte med covid-19, håber sundhedsmyndigehederne, at så mange som muligt vil besvare spørgsmål om deres helbred.

Sundheds- og Ældreministeriet opfordrer alle danskere til at tilmelde sig en ny digital løsning, som har til formål at afdække smitten med covid-19 i Danmark, det oplyser ministeriet.

Den nye løsning, der har fået navnet Covidmeter, blev lanceret i går onsdag, og alle kan allerede nu via sundhed.dk og ved at bruge NemID tilmelde sig den nye platform.

– Vi håber, at så mange som muligt vil bruge den nye løsning og ugentlig svare på, om de har haft symptomer på sygdom. Det vil give myndighederne et endnu bedre datagrundlag for at vurdere udbredelsen af smitte i samfundet og understøtte beslutningerne om den gradvise genåbning af Danmark, oplyser sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke (S)

Har ladet sig inspirere af private initiativer

Siden det første tilfælde af smitte med coronavirus blev konstateret i Danmark, og smitten siden spredte sig, har der været flere private løsninger med samme formål som Covidmeter, og det er disse initiativer, som ministeriet har ladet sig inspirere af for at afdække smittespredningen i Danmark, lyder det.

Samtidig har det vist sig, at Influmeter, som er et panel af frivillige danskere, der ugentligt har indberettet symptomer på influenza, ikke har haft kapacitet nok til at kunne blive brugt i forhold til covid-19.

– De mange henvendelser og det store engagement fra borgere har derfor inspireret Sundheds- og Ældreministeriet og samarbejdspartnere til udviklingen af Covidmeter, men det har været altafgørende at udvikle en sikker digital løsning til brug for myndighedernes arbejde, står der i pressemeddelelsen.

Man kan besvare skemaet, selv om man er sund og rask

På sundhed.dk bliver det oplyst, at man kan besvare spørgeskemaet, uanset om man er sund og rask, lige er kommet sig over en sygdom, eller har en eller flere sygdomme.

– Når du tilmelder dig løsningen, skal du angive nogle få baggrundsoplysninger om dig selv såsom din alder, køn og postnummer. Derefter får du spørgsmål om, hvorvidt du har følt dig syg, om du er blevet testet for covid-19 eller har haft kontakt til familie, venner eller bekendte med covid-19.

Derefter vil Statens Serum Institut bruge de data til at overvåge smitteudbredelsen i samfundet, og danskernes oplysninger vil kun blive brugt i pseudonymiseret form, så oplysningerne ikke kan føres tilbage til den enkelte.

– Det betyder, at din besvarelse af spørgeskemaet ikke bruges i forbindelse med din eventuelle lægelige behandling, oplyses det på sundhed.dk.