Af Redaktionen

Danmarks førende økologiske mejerier, sætter foden ned, og stopper import af soja, fordi de ikke vil medvirke til udryddelse af dyr og natur, når regnskovene i Brasilien brændes af.

De danske forbrugere, der ikke vil medvirke til afbrænding af dyrebar natur i de brasilianske regnskove, får nu et mere dyre- og klimavenligt valg, når de køber mælk og andre mejeriprodukter.

Mejerierne Thise, Naturmælk og Øllingegård, hvis mælk, smør, ost og yoghurt kan købes i næsten alle større supermarkedskæder, vil ikke længere medvirke til at jaguarer, papegøjer og myreslugere mister deres hjem, når de brasilianske regnskove i Amazonas, Cerrado og Pantanal ryddes for at dyrke soja-foder til malkekvæg (og grise) i Danmark og resten af Europa.

-Det er stærkt, at danske firmaer nu tager førertrøjen på, og som sådan er med til at sætte fokus på den destruktive soja-import, der forvandler Brasiliens regnskove til golde marker. Det har kæmpemæssig betydning som signal til hele branchen, siger Esben Sloth, kampagnechef i World Animal Protection DK.

Den globale dyreorganisation har for nyligt sendt støtte til brandbekæmpelse samt oprettelse af dyre-redningsstationer til Pantanal, der er en del af Brasiliens regnskove.
Området er verdens største tropiske vådområde, og er aktuelt truet af et stigende antal brande, der påsættes af lokale, der samarbejder med internationale firmaer, som investerer i regnskovsrydning. Skoven ryddes for at dyrke soja, der ender i USA og Europa som foder til landbrugsdyr.

Og sojaproduktionen er ikke alene fatal for mennesker og dyr i regnskovene, men også for klimaet.
Thise skriver på deres hjemmeside, at alt efter opgørelsesmetode, svarer klimabelastningen fra importeret soja til en tredjedel af det danske landbrugs samlede udledninger af drivhusgasser:

-Så det bedste bidrag vi kan komme med er, at vi kan være med til at stoppe efterspørgslen på soja, for så har de ingen undskyldning for at fælde mere regnskov. Vi kan ikke holde til at inddrage mere natur i vores landbrugsproduktion, så nu må det altså være slut, siger Thises direktør, Poul Pedersen, til World Animal Protection.

Thise har netop fremrykket slutdatoen for soja-stoppet, så de ligesom deres kolleger, Naturmælk i Sønderjylland, og det nordsjællandske mejeri, Øllingegård, stopper brugen af importeret soja allerede fra 2022.

Og det er på høje tid, at også det industrielle landbrug påtager sig deres del af ansvaret for den destruktion af regnskoven, som er direkte forbundet med vores forbrug og madvaner, mener Esben Sloth fra World Animal Protection: -Alene sidste år, forsvandt et område i Pantanal, der svarer til Danmarks samlede areal, og nye brande truer de resterende områder, hvor hundredetusinder af dyr og mennesker er i overhængende fare for at miste deres levesteder.