Af Redaktionen

Jobcenter Esbjerg har som det eneste jobcenter tilsyneladende haft en stigning af antallet af samtaler med de ledige, siden beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet den 13. marts.

Andre kommuner har reduceret deres indsats kraftigt – nogle steder – med helt op imod 95 procent. Jobcenter Esbjerg er gået lige stik modsat og faktisk øget antallet af samtaler med hele 13 procent.

Alt i alt har Jobcenter Esbjerg i perioden haft en løbende dialog med 732 ledige.

– Hvis jobcentrets medarbejdere havde skruet helt ned for dialogen med de ledige, ville det være en kæmpe udfordring, når beskæftigelsesindsatsen genstartes. Indsatsen har i hvert fald haft en meget positiv effekt, og det er endda lykkedes at hjælpe en af kommunens hjemløse i fast arbejde, siger udvalgsformand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø.