Af Lene Memborg   Foto: Focus Advokater

Advokat Jesper Kruse Markvart fra Focus Advokater er netop af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) udpeget som Non-Governmental Advisor i forbindelse med styrelsens rolle og deltagelse i netværket; International Competition Network (ICN). Her bliver Jesper en del af arbejdsgruppen ”Advocacy”, der primært arbejder med konkurrencepolitiske og konkurrencefremmende aktiviteter.

ICN – et verdensomspændende netværk af konkurrencemyndigheder

International Competition Network (ICN) er et verdensomspændende netværk af konkurrencemyndigheder. Netværket består i dag af 137 konkurrencemyndigheder fra mere end 120 forskellige lande, inklusiv Europa-Kommissionen.

Målet med netværket er at udveksle erfaringer om anvendelse af konkurrenceregler og arbejdsmetoder. Netværket er med til at sikre konsensus og harmonisering baseret på gode konkurrencepolitiske principper.

Til ICN er tilknyttet såkaldte ”Non-Governmental Advisors” (NGA), som repræsenterer erhvervslivet, forbrugerne og universitetssektoren. NGA’erne kan med deres baggrund bidrage til at sikre en høj kvalitet i ICN’s skriftlige produkter og deltager i drøftelse af aktuelle konkurrencerelaterede spørgsmål. NGA’erne udpeges af de respektive ICN-medlemmer. Det er netop funktionen som ”Non-Governmental Advisor” til netværket ICN, advokat Jesper Kruse Markvart er udpeget til af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Et arbejde på tværs af de klassiske konkurrenceretlige områder

Jesper Kruse Markvart bliver tilknyttet arbejdsgruppen ”Advocacy”, der primært arbejder med konkurrencepolitiske og konkurrencefremmende aktiviteter. Gruppen arbejder på tværs af de klassiske konkurrenceretlige emneområder (karteller, misbrug, fusioner). – Jeg er naturligvis glad for, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udpeget mig til ICN, og jeg ser frem til arbejdet – særligt glæder jeg mit til at arbejde med, hvordan vi kan sikre den korrekte regulering af de store teknologiske muligheder, herunder digitalisering, kunstig intelligens, brug af algoritmer, mv., således at reglerne både beskytter forbrugere og mindre virksomheder, men også giver mulighed for, at virksomheder kan opnå bl.a. synergieffekter og generelt blive mere effektive, så hele samfundet får størst mulig gavn af disse teknologiske muligheder.

Et særligt område for arbejdsgruppen for de kommende år er, hvordan teknologiske muligheder og udfordringer kan og bør håndteres.
Konkurrenceretlig ekspertise

-Udpegningen af Jesper Kruse Markvart til rådgiver i ICN er en stor anerkendelse og vidner om Jespers engagement og ekspertise inden for det konkurrenceretlige område. Vi glæder os på Jespers vegne og ønsker ham stort tillykke med udnævnelsen, fortæller partner, advokat Michael Clemmensen.