Af Camilla Uth Kilde: Jan Dorner

Thomas Sneum, en mand af usædvanlig karakter, blev født i 1917 i en familie med dybe rødder i Sønderjylland, hvor dansk identitet spillede en central rolle. Med en uddannelse fra Marinens Flyverkorps befandt han sig den 9. april 1940 som ansvarshavende flyverløjtnant på Flyvestation Avnø, hvor han nødtvungent fulgte regeringens beslutning om ikke at gøre modstand mod de tyske besættelsesstyrker.

I frustration over regeringens manglende handlekraft tog Sneum sin afsked fra marinen. Drevet af en dyb beslutning om at bekæmpe nazismen, vendte han kort efter 9. april tilbage til sin familie på Fanø og begyndte at overvåge tyskernes aktiviteter langs kysten, hvor de opførte anlæg til Atlantvolden.

Sneum dokumenterede disse aktiviteter gennem fotografier og kom i kontakt med briterne, hvem han videregav værdifuld information til gennem Sverige. Han kom let rundt med sit kamera, for han havde fået lov af en tysk officer til at bære jagtgevær, i det den tyske officer godt kunne se rimeligheden i, at en tidligere soldat burde bære et våben. Så Sneum gik altså og fotograferede lystigt under påskud af at være på kaninjagt.

Efter anmodning fra den britiske efterretningstjeneste begyndte han at optage film af radaranlæg på Fanø. Det var herefter, at han udviklede en idé om at levere optagelserne personligt til England. Planen involverede en risikabel flyvning til England i et ældre sportsfly, som han havde restaureret med reservedele fra sine kontakter i flyvekorpset. I juli 1941 blev planen realiseret, hvor ekstra brændstof blev fyldt på undervejs i luften, og det kunne være gået grueligt galt, for Sneum måtte ud på vingen for at fylde brændstoffet på med en slange koblet til en dunk i cockpittet. Kjeld Petersen spildte også noget af benzinen, og det gjorde flyvningen endnu mere farlig, for dampene var tæt på at bedøve dem begge. Nogle af Sneums radar billeder menes at være af den radar, der stod på Kikkebjerget på Fanø. Man kan stadig se radarens fundament deroppe. Lodshuset på kikkebjerget blev revet ned af tyskerne for at få plads til radaren.

Da Sneum og hans flyvemakker, landede i England, blev de mødt med vantro. Sneums bemærkelsesværdige flyvning, på papiret umulig, havde trodset alle odds.

Kenn Follets bog, London kalder, er bygget op over Sneums historie

Sneums efterretning blev mødt med begejstring, især af R.V. Jones, som var en nøglefigur i Churchills kabinet. Selvom Sneum ønskede at flyve for RAF, blev hans evner snarere anvendt i efterretningstjenesten. Han blev uddannet som spion og agent hos MI6, og i september 1941 blev han den første agent for England i Danmark, da han blev kastet ned med faldskærm ved Holbæk. Kort efter stod han bag den første illegale radiosending fra Danmark til London.

Sneums indsats bragte ham i konflikt med visse dele af den danske modstandsbevægelse, som samarbejdede med den britiske faldskærmstjeneste SOE, mens Sneum var tilknyttet den engelske efterretningstjeneste SIS.

Efter at være blevet eftersøgt af politiet flygtede Sneum til Sverige i 1942. Derfra rejste han til England, hvor han blev pilot i RAFs norske enhed. Ved krigens afslutning var han avanceret til kaptajn. Ved sin tilbagevenden til Danmark blev hans indsats kritiseret af flyvevåbnet, som nægtede at overføre hans rang.

Sneums valg om at tjene i den engelske tjeneste blev af visse betragtet som landsforræderi. Samtidig blev nogle af hans tidligere kolleger misundelige på hans bedrifter under krigen, hvilket resulterede i anstrengte relationer. Disse spændinger blev yderligere forstærket af konflikten mellem SIS og SOE. Efter krigen trak en desillusioneret Sneum sig tilbage fra bådeflyvevåbnet og marinen. Han arbejdede derefter i det private erhvervsliv og grundlagde Falcks Redningsflyvekorps i 1947. Han bosatte sig senere i udlandetog vendte først tilbage til Danmark i 2004. I 2007 gik Thomas Sneum bort. På hans gravsten står et citat af R.V. Jones, hanskontaktperson i England:

“If they survive, the men who go first are rarely popular with those who wait for the wind to blow.”

Sneums eftermæle i Danmark adskiller sig markant fra det i England. Mens han er hædret og berømmet i England med udmærkelser fra flyvevåbnet, er han i Danmark blevet overset, på trods af hans utallige bedrifter.

Gården Elsesminde, hvor Thomas Sneum og Kjeld Petersen lånte flyet, eksisterer stadig, den ligger syd for Odense i Sanderum.

Thomas Sneum døde 3. februar 2007 på Bernadottegården i Roskilde, et plejehjem stiftet til modstandsfolk. Plejehjemmet eksisterer stadig, og det bærer stadig på værdierne og ånden fra den gang.