Af Jan Poulsen

51 danske kommuner tilbyder et særligt kursus til pårørende til alvorligt syge. Herunder Fanø og Esbjerg kommuner. Pårørende til alvorligt syge er nemlig i stor risiko for at blive ramt af stress og depression. En evaluering af kuset viser, at kurset kan være med til at nedsætte riskoen for ensomhed, stress og depression hos de pårørende.
I Danmark er der mere end 750.000 pårørende, og mange af disse tilbydes altså at deltage i indsatsen ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” der er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune.

Næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, hver tredje føler sig stresset og oplever negativ indvirkning på sit arbejdsliv, og hver femte fortæller, at de selv er blevet langvarigt syge på grund af deres situation. og det er her ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” kan gøre en forskel.

Lær at tackle hverdagen som pårørende” er et kort forløb, der er udviklet af den almennyttige forening “Komiteen for Sundhedsoplysning” for satspuljemidler. Kurset giver deltagerne værktøjer til at håndtere de store udfordringer, der ofte følger med, når en nær relation bliver syg. Det kan være udfordringer som for eksempel frustrationer og magtesløshed, usikkerhed om fremtiden, social isolation og en øget mængde praktiske opgaver, som man føler et stort ansvar for.
Startskuddet til Lær at tackle-forløbet ligger tilbage i 2015, da det daværende medlem af Københavns Borgerrepræsentation Michael Gatten stillede forslaget om et kursus for pårørende. I 2016 begyndte Komiteen for Sundhedsoplysning udviklingen af kursusforløbet i samarbejde med Københavns Kommune. Fra 2018 kunne forløbet kvit og frit rulles ud i alle kommuner, der ønskede det, med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets satspuljemidler. Både Esbjerg og Fanø kommuner valgte at takke ja, og tilbyder nu ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” til de pårørende der måtte ønske det.

En nylig evaluering konkluderer at deltagerne føler større trivsel, mindre ensomhed, mindre belastning, mindre ensomhed og føler mere tiltro til at kunne opnå praktisk og følelsesmæssig støtte fra omgivelserne.

Målt med WHO-5 – et trivselsindeks – stiger den gennemsnitlige trivselsscore med 16 point fra 45 point til 61 point, hvilket er en signifikant mærkbar øget trivsel for deltagerne.
Konkret er 74 procent af deltagerne uden for umiddelbar risiko for depression eller stressbelastning efter kurset mod 42 procent før kurset.
Ligeledes er 41 procent af deltagerne mindre ensomme efter kurset end før kurset.
Desuden er 88 procent af kursisterne “tilfredse eller meget tilfredse” med kurset, mens 94 procent vil anbefale forløbet til andre. Resultaterne er baseret på en undersøgelse blandt 532 kursister i 39 kommuner.

Chefkonsulent Malene Norborg Petersson fra Komiteen for Sundhedsoplysning fortæller at der indtil videre er satspuljemidler til og med 2021.

Følgende kommuner udbyder indsatsen: Albertslund, Allerød, Assens, Bornholm, Brønderslev-Dronninglund, Esbjerg, Fanø, Fredensborg, Fredericia, Frederiksberg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Helsingør, Herlev, Herning, Hillerød, Horsens, Hvidovre, Ikast-Brande, København, Køge, Langeland, Lyngby-Taarbæk, Mariagerfjord, Nordfyn, Næstved, Odense, Odsherred, Randers, Rebild, Ringkøbing- Skjern, Roskilde, Rudersdal, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Solrød, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Vesthimmerland, Viborg, Aabenraa og Aalborg kommuner.