Tekst og fotos: KomEsbjerg

Mere end 150 personer søgte omkring frokosttid læ i det store telt mellem DanPilots og Kystredningstjenestens lokale afdelinger, på de alleryderste lokationer, bag Auktionshallen hvor Esbjerg Havn møder Nationalpark Vadehavet.

Der var da også en ganske markant anledning til festivitasen.

   En af byens ældste virksomheder – Esbjerg Lodseri – markerede sit 150-års jubilæum med en velbesøgte reception, og det var tydeligt, fødselaren ikke blot var en forretningsforbindelse; men mere et mangeårigt venskab for mange af deltagerne, som havde fundet vej fra både havnens virksomheder og brugere af lodsservicen.

Lodschef i DanPilot, Niels Bergmann Rasmussen var da også fuld af lovord i sin tale, som bringes herunder. Lodseriets havneansvarlige, Jens Peter Fjord causerede i sin tale over lodseriets historie med eksempler tilbage fra 1500-tallet og frem til nu. Mens Bjarke Fyhring Sørensen som er lodseriets mand med højeste anciennitet, funderede over hvad kunstig intelligens havde kunnet udrede af superlativer for disse havenes helte.

I dagens anledning var der åbent hus på Lodsstationen, hvor man bl.a. kunne opleve Danmarks største skibssimulator i drift, og se en af de nyeste lodsdroner i 150.00 kr.-klassen, lige som der var adgang til begge lodsbåde. Yderligere havde naboen, Kystredningsstationen åbent på redningsbådene.

Lodschefens tale:

Tale til fejringen af Esbjerg Lodsstations 150-års jubilæum

Kære gæster, kære alle jer som er tilknyttet Esbjerg Lodsstation

Jeg er glad for at få lejligheden til at sige nogle få, men velvalgte ord ved denne særlige begivenhed.

Mit navn er Niels Bergmann Rasmussen, og jeg er lodschef i DanPilot og har fået æren af at byde velkommen – forhåbentlig bliver min opgave lidt lettet af, at I har fået noget i glassene.

Tillykke med jeres 150 år unge lodseri. Esbjerg er en ung by, og lodseriet er faktisk byens ældste virksomhed. Det er imponerende. Ikke at opnå milepælen, men at holde sig evigung.

Esbjerg er kendetegnet af en vedholdenhed, der er særlig for jeres område af Danmark I står stærkt imod en vind fra vest. Mulighederne byder sig ikke til. Man skal skabe dem og gribe dem.

Og det er I dygtige til her. Jeres del af lodseriet DanPilot har udviklet sig dynamisk sideløbende med havnen og byen. Og altid i tæt samarbejde med de mange, der har fokuseret deres virke her. 

Når jeg står her, kan jeg se et lodseri, der i klassisk forstand betjener havnens kunder med lodsfaglige ydelser og maritim ekspertise. Yderligere er lodsstationen rammen om DanPilot Training Center, vores skibssimulator. Simulatoren er et nyere tiltag, der træner såvel aspiranter som erfarne lodser og eksterne kunder, så kapaciteten kan følge med efterspørgslen.

Og seneste nye skud på stammen er vores innovationsprojekt, der udvikler drone assisteret lodsning på  Esbjerg Havn, havnen  har taget imod projektet med åbne arme og understøttet med rammer for lodseriets udvikling. Det er værd at fejre.

Tak til jer alle, der er kommet i dag med hver jeres andel i lodseriet.

Inden jeg giver ordet til havneansvarlig Jens Peter Fjord, der har påtaget sig opgaven at stå i spidsen for denne flotte fejring, så vil jeg gerne overrække dig et par billeder til stationen af alle de dygtige bådførere og lodser, der betjener stationen året rundt døgnet rundt. Helt tilbage til starten for 150 år siden.

Tillykke med dagen – skål!