Af Redaktionen   Kilde: Region Syddanmark

Mennesker med psykiske lidelser står langt oftere uden arbejde eller uddannelse end resten af befolkningen. Det vil Region Syddanmark nu forsøge at rette op på ved blandt andet at styrke samarbejdet mellem de kommunale jobcentre og de regionale lokalpsykiatrier.
Det kan være svært at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet eller få taget en uddannelse, hvis man har en psykisk lidelse. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at kun hver fjerde med en psykisk lidelse er i arbejde, mens det gælder for tre ud af fire, når man kigger bredt på den danske befolkning.
Derfor besluttede det syddanske regionsråd på regionsrådsmødet 23. november 2020 at bruge 1,2 mio. kr. på to indsatser, der skal øge tilknytningen til arbejdsmarkedet hos mennesker med psykiske lidelser og hos flygtninge med posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD).

– Mennesker med psykiske lidelser kan have svært ved at holde på et job eller gennemføre en uddannelse, og det kan have både økonomiske og personlige omkostninger. Uddannelse og arbejde skaber ofte et fast holdepunkt i tilværelsen, og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe disse mennesker – både med at få et arbejde og med at fastholde arbejdet eller uddannelsen og dermed også den enkeltes ansigt udadtil fortæller Formand for Psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF)

Fælles for de to indsatser, som nu sættes i gang, er, at de gør brug af IPS-metoden (Individuelt Planlagt job med Støtte). Det vil sige, at de patienter, som visiteres til forløbet, får tilknyttet en IPS-konsulent fra jobcentret. Konsulenten hjælper med jobsøgningen og er samtidig i tæt kontakt med patientens behandler i lokalpsykiatrien eller i Afdeling for Tortur- og Traumeoverlevere (ATT), hvis det drejer sig om flygtninge med PTSD.
Selve jobsøgningen vil i høj grad blive baseret på patientens egne præferencer og valg, og IPS-konsulenten fortsætter med at støtte patienten, når han eller hun er begyndt på job eller startet på en uddannelse.

Metoden er veldokumenteret fra et dansk forsøg, som fandt sted i perioden 2011-2017. Forsøget viste, at 60 procent af deltagerne, der fik hjælp af en IPS-konsulent, kom i beskæftigelse eller uddannelse, hvilket kun var tilfældet for 46 procent af deltagerne i den traditionelle jobcenterindsats. Regionen har også gode erfaringer med metoden blandt andet fra et samarbejde med Vejle Kommune.
800.000 kr. af de 1,2 mio. kr., som er afsat, skal bruges på en bred systematisk indsats for at få flere mennesker med psykiske lidelser i arbejde. Indsatsen er i første omgang målrettet de syddanske patienter, der modtager ambulant behandling i en regional lokalpsykiatri, og som samtidig er tilknyttet et kommunalt jobcenter.

De resterende 400.000 kr. går til et 2-årigt projekt, der skal hjælpe PTSD-ramte flygtninge i arbejde. Det skal i første omgang ske via et øget samarbejde mellem regionens ATT og fem syddanske kommuner. Det drejer sig om Odense, Kolding, Vejle, Fredericia og Varde kommuner.
Den brede systematiske indsats med brug af IPS-metoden går i gang i begyndelsen af 2021 i samarbejde med fire kommuner – det drejer sig om Faaborg-Midtfyn, Odense, Middelfart og Fredericia Kommune.
Herefter vil indsatsen løbende blive udbredt. Udbredelsen forudsætter dog lokale aftaler med kommunerne.
Hvad angår indsatsen for PTSD-ramte flygtninge, så bliver der tale om en 2-årig projektperiode fra december 2020 til december 2022.