Af Redaktionen

Direktionen hos Finanstilsynet ønsker at politianmelde Danske Bank for at have overtrådt reglerne om investorbeskyttelse. Finanstilsynet mener nemlig at Danske Bank har solgt investeringsprodukter hvor det var forventeligt at det ville give kunderne et negativt afkast.

Det drejer sig om produktet Flexinvest Fri, der fra 2017 til 2018 er solgt til 87.000 kunder.

 

Banken solgte i 2017-2018 investeringsproduktet til 87.000 kunder.

Der er ifølge Finans allerede lavet et udkast til en anmeldelse, der dog skal godkendes af tilsynets bestyrelse før den må indleveres.

Umiddelbart er der ikke set fortilfælde hvor tilsynet har anmeldt banker eller andre virksomheder i forbindelse med investeringsrådgivning.

De fleste af de ramte kunder havde typisk lav risikovillighed, og ville kun investere i en begrænset periode. Derfor ville det logiske valg have været at investere i obligationer, eller at lade pengene stå på en konto med 0 % i rente.

Flere filialer af Danske Bank er nu blevet bedt om at redegøre for hvorvidt de overholder lovgivningen i forbindelse med investering af kundernes penge.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Danske Bank.