Af Redaktionen   Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv.

Den gennemgående renovation og opdatering af Kongensgade er ved at være nået til vejs ende, og med den kommer et nyt gågaderegulativ. Regulativet udstikker retningslinjerne for gågadens æstetik og hvordan aktiviteter som udeservering og gadesalg skal foregå. Det er første gang siden 1982 ar regulativet er blevet opdateret. Det betyder, at der nu er fastlagt nye regler og retningslinjer for, hvordan butikker, restauranter, gademusikanter og gøglere må bruge gågaden og sidegaderne.

Regulativet hedder “Mere liv i Esbjerg midtby” og der er lagt vægt på at gademiljøet skal indbyde fodgængere til at opholde sig i gaden og ikke bare gå gennem den. I samarbejde med Esbjerg City og Esbjerg Byforum har Esbjerg Kommune revideret de eksisterende retningslinjer for gågaden fra 1982. I den moderniserede udgave er der lagt langt større vægt på, at gademiljøet skal fremme ophold og aktiviteter i gågaden, så livet i byen kan blomstre.

– På den ene side giver det nye regulativ ensartede rammer, hvilket får området til at fremstå harmonisk og attraktivt, men samtidig åbnes der også for, at der kan eksperimenteres med nye aktiviteter som for eksempel mere mobilt salg og musik, siger formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S) i en pressemeddelelse.

Det nye regulativ betyder også en ændring i forhold til kommunens gadefejere, der vil få en langt mere synlig rolle i gadebilled, som City-pedeller.  Ideen er at City-pedellerne skal vejlede og servicere borgere, gæster og erhvervsdrivende. Det er tanken, at de skal kunne hjælpe med en række praktiske opgaver som at finde strømudtag og andet teknisk udstyr til standere, boder og musikanter. En opgave der indtil nu har været Cityforeningens.

Regulativet, der er udarbejdet af Esbjerg Kommune i samarbejde med Esbjerg City og Esbjerg Byforum, har været sendt i høring ad to omgange. Derudover har medarbejdere fra kommunen været ude og besøge gågadens erhvervsdrivende for at tale om de nye regler.

– Regulativet har fået en god modtagelse, og efter høringen er der lavet få tekniske justeringer. Men helt overordnet er der nu en større forståelse for, hvilke funktioner de enkelte zoner i gågaden har. En direkte udløber af regulativet er de nye citypedeller, som skal hjælpe de forretningsdrivende med praktiske ting og spørgsmål i hverdagen. Gademiljøet er i konstant udvikling, og det kræver en kontinuerlig dialog, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Når gågaderegulativet er blevet behandlet i Teknik & Byggeudvalget samt i Plan & Miljøudvalget, skal det forbi byrådet, der står for den endelige godkendelse. Derefter vil regulativet være at finde i en interaktiv udgave på kommunens hjemmeside.

 

FAKTA

Esbjerg Kommune har siden 2014 været i gang med at forny gågadens belægning. Projektet har kostet over 50 millioner kroner. Renoveringen er færdig på strækningen mellem Kirkegade og Englandsgade, og man er i øjeblikket i gang med at færdiggøre stykket ned mod Jernbanegade. Derefter går man i gang med sidste etape fra Smedegade til Stormgade, der forventes færdig senest i 2021.

Den sidste del af Kongensgade fra Stormgade til Strandbygade er ikke en del af projektet, da man i stedet vil indrette gaden som en sivegade i stil med Torvegade.

Sidegaderne Smedegade, Jyllandsgade og Kirkegade er alle færdigrenoverede, og Englandsgade forventes færdig i løbet af efteråret. I Østergade er brolægningen blevet udsat på grund af et boligbyggeri i gaden.