Af Sabina Schmidt

Falck fået en global ISO-certificering af sin samlede ambulancetjeneste som bevis på ambulancernes høje standard.

Falck er kendt for at have høj kvalitet i ambulancerne og har altid fået pletfri tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Nu er det høje niveau blevet anerkendt globalt. Falcks ambulancer har nemlig modtaget en global ISO-certificering (International Organization for Standardization). Det er det eksterne bureau, Bureau Veritas, der har godkendt Falck efter ISO 9001 – et kvalitetsledelsessystem, som er anerkendt i hele verden for kvalitet og effektiv monitorering og styring.

-I Falck er vi drevet af omsorg, og vi leverer sundhedsfaglige ydelser af høj kvalitet til kunder og patienter hver dag. Det har vi nu et kvalitetsstempel på, siger Jørgen Mieritz, der er ambulancedirektør i Falck Danmark.

-Jeg forventer, at ISO-certificeringen vil være en fordel for os, når vi byder på nye ambulancekontrakter i Danmark, fordi vi på forhånd kan dokumentere, at vi har konsistente, ensrettede og veldokumenterede processer og derfor kan tilbyde ensartede serviceydelser af meget høj kvalitet, til både kunder og patienter, forklarer ambulancedirektøren.

Lever op til løfter
Falck har lavet en global kvalitetsstyrings-model, og et meget vigtigt trin i denne proces er at have en global certificering. Det sikrer sammenhæng i kvalitet på tværs.

-For at blive certificeret globalt af en ekstern virksomhed, har vi dokumenteret, at vi lever op til alle vores forpligtelser og løfter over for patienter og kunder. Det er selvfølgelig et stort apparat at sætte i gang, men vi arbejder hårdt på at skabe tillid som forretningspartner og vise det gennem kvalitetssikring og en gennemsigtig forretningsmodel, og alt dette bliver enklere med den nye ISO-certificering, siger Mette Wejs Bojsen, leder af Global Business Quality Management i Falck.

Falck Ambulance vil blive certificeret land for land. Danmark, Sverige, England og Spanien er blevet certificeret som de første lande, og resten af verden følger løbende.

Falck er internationalt førende inden for ambulancetjenester og healthcare. Gennem mere end 100 år har Falck samarbejdet med kommunale og nationale myndigheder med henblik på at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne.

Falck har aktiviteter i 30 lande og omkring 30.000 medarbejdere.