Tekst og fotos: KomEsbjerg

Nationalpark Vadehavets skib – som netop hedder Vadehavet – sejler for tiden ud fra Esbjerg med studerende fra Københavns Universitet, som er på studietur til Skalling Laboratoriet.

Skibet:

Skibet er inspireret af skibstypen kuf, som især er kendt fra den hollandske del af Vadehavet. En kuf har en flad og ekstra forstærket bund, så den kan manøvrere i det meste af det lavvandede vadehav og stå på vaden ved lavvande. Da skibet også kan sejles op af åerne og ind til Ribe og Janderup, er det et meget lavt skib, for det kan passere under broerne. Skibet kan sejles af to til fire personer og kan medbringe op til 12 gæster.

Fleksibilitet:
For at skibet kan benyttes til de mange forskellige aktiviteter, er der indrettet et såkaldt ’flexrum’ i skibets dækshus, som kan indrettes efter behov:

  • Undervisningslokale for områdets formidlere når skibet ligger tørlagt på vaden
  • Udstillingsrum når skibet ligger ved kaj (væggene er folieret med beskrivelse af Vadehavet og dyrelivet)
  • Forskningsplatform til for eksempel undersøgelser af Nationalpark Vadehavets dyreliv
  • Mødelokale/kontor i forbindelse med projekter, repræsentationsmøder, m.m.
  • I dækshuset er der også et toilet, samt et pantry med køleskab og kogeplader/komfur, så det er muligt at tilberede lette måltider.

Når man som nationalpark er en smule i bekneb for frivillige skippere og gaster til skibet, hvad er så mere naturligt, end at prøve at kaste nettet ud efter nogle medlemmer af Esbjergfiskernes Seniorklub, som holder til i Fiskernes Hus ved Fiskerihavnens 2. bassin. Invitere dem på en havnetur og satse på, nogle af de tidligere fiskere, med deres enorme kendskab til kysten, får lyst til en tjans ombord.

KomEsbjergs havnefotograf var inviteret med på turen, og fangede undervejs en stribe stemningsbilleder fra byens søside, ligesom der var rig lejlighed til at høre om skibet, nationalparken og de frivilliges arbejdsområder.

Med dagens 3-mands store besætningen:

Børge, der har været skibsfører ombord siden skibet leveredes fra værft i 2016

Lars, der har været med ombord som kombineret skibsfører og gast siden 2016

Steffen, der har været gast de seneste 8 år 

blev fortøjningerne taget kl. 9, og første hold med de max. 12 passagerer gled ud fra flydebroen mellem rejekutterne i 2. bassin.

Vel ude i nationalparken mellem Esbjerg og Fanø blev kursen lagt sydover er, vi skulle ned langs kajerne mod Østhavnen. Undervejs fortalte besætningen både meget vidende, som skibet, sejladserne og hvad der egentlig foregår ombord.

Blandt meget andet fortaltes om det årelange samarbejde med kommunerne og sejlklubberne i Vadehavet. Klubberne sørger bl.a. for at sætte og vedligeholde afmærkningerne i de snoede løb og render, som fører fra Nordsøen til områdets sejlbare byer – de såkaldte priksættere.

Fra runden i Østhavnen med de store kraner, utallige, tunge dele til vindmøller og specialfartøjerne gik turen igen nordpå. Denne gang var Esbjerg Strand og marinaen bag de store sluseporte målet. Godt beskyttet bag molerne, var folkene ombord i Havneskolens to både i gang med at bibringe elever fra en af byens folkeskoler den ædle kunst at sørge for egen fremdrift – altså at ro.

På vejen tilbage til flydebroen nåede vi også lige at få et kig til Smedegaarden A/S, hvor man siden december har været godt i gang med at tage livet af de to tidligere statsisbrydere: Danbjørn – som allerede er helt væk, klippet og sendt til omsmeltet for genbrug – og Isbjørn, som i øjeblikket klippes i mindre stykker agtenfra.

Efter et par spændende timer i et helt fantastisk vejr og meget interessante fortællinger om livet set fra byens søside, kunne vi igen passerer mellem molerne med det grønne og røde fyr, som i generationer tilbage har budt utalligere fiskere velkommen tilbage til Esbjerg, ofte efter hårde døgn i søen.

Tilbage ved flydebroen, lagde Børge elegant Vadehavet til – den gamle skipper høstede mange anerkendende ord fra de ombordværende tidligere kolleger, for i fiskerierhvervet påskønner man stadig en god kollega, som håndterer sin metier – fortøjningerne blev igen sat, og vi kunne gå i land.

Holdet, som i første omgang blev på land, havde i mellemtiden nået både at forberede en lækker frokostgrill, dække bord – og ikke mindst røget makrellerne, som Gunnar kl. 5 havde hentet op af Nordsøen i sine garn ved Børsmose – friskere fisk kan vist ikke tilbydes.

Efter frokosten byttede de to hold pladser, ny var det hold 2s tur til at komme på vandet, mens første hold ryddede kabyssen i Fiskernes Hus, og gjorde klar til eftermiddagskaffen, når alle igen havde fast grund under fødderne.

Redaktionen takker for invitationen til dagen, det er altid dejligt, når der bliver mulighed for en oplevelse og en positiv historie – denne gang endda helt ud over det sædvanlige.

Fakta om ”Vadehavet”:
Leveret:
fra Rudkøbing Bådebyggeri og Riggerværksted i foråret 2016
Pris: 3,9 mio. kr.
Længde:
15,88 meter
Længde målt i dæk:
14,98 meter
Bredde:
4,80 meter
Fribord til hoveddæk midtskibs:
1,20 meter
Højde på dækshus:
2,50 meter
Dybdegang:
0,875 meter
Tonnage:
19 GT
Motor og effekt:
Iveco 6 cyl. Diesel, 220 HP
Fart
: 7 knob

Frivillige som skippere og gaster:

At komme med som frivillig gast ombord forudsætter en sundhedsattest og et 5-dages kursus på Fiskeriskolen i Thyborøn, hvor der er primær fokus på sikkerhed til søs, elementær førstehjælp (medicinkiste C) og brandbekæmpelse samt blå sundhedsbog.

Som skibsfører kræves desuden sønæringsbevis og andre papirer, som giver adgang til at sejle med passagerer.

Herudover er der behov for frivillige, der er uddannede maskinmestre eller har kendskab til maskinpasning på skibe.

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne ombord, kontaktes Nationalpark Vadehavets sekretariat, hvor frivilligkoordinator, Alette Houman Dyhrfjeld kan hjælpe med mere konkrete oplysninger.
Alette kan kontaktes på mail: alhdy@danmarksnationalparker.dk – eller 7254 3634.

For fiskerne var dagen også sidste mulighed for at mødes, inden det går løs med de traditionelle fiskeauktioner for turister og fastboende. Auktionerne starter onsdag, den 3. juli kl. 11 i Auktionshallen. I år vil der i øvrigt ofte være musikalsk underholdning fra kl. 10.30.