Af Redaktionen

Corona pandemien har igen taget til, og flere arbejdspladser beder medarbejderne om at arbejde hjemme ligesom sociale arrangementer aflyses. Det betyder, at hjemmet for mange – igen – bliver rammen om både arbejde og fritid. Her er fem gode råd til, hvordan du kan adskille arbejde og fritid og fx modvirke ensomhed, når du er på arbejde hjemmefra.

Regeringen har strammet retningslinjerne i forhold til corona og opfordrer til, at ansatte arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt. Erfaringerne med hjemmearbejde under corona pandemien er generelt gode, og efter forårets nedlukning af samfundet har mange arbejdspladser permanent indført mulighed for mere hjemmearbejde.

Alligevel er det værd at være opmærksom på de udfordringer, det også kan give, når hjemmearbejde ikke bliver et tilvalg men en nødvendighed i coronaens skygge.

-Det er er en rigtig god mulighed for mange at kunne arbejde hjemmefra 1-3 dagen dage om ugen. Det kan give bedre mulighed for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. Men når coronaen på nogle arbejdspladser nødvendiggør, at man er hjemme alle eller næsten alle ugens dage, kan der også opstå udfordringer, fx med at adskille arbejdsliv og privatliv, huske at holde pauser samt få det til at fungere i praksis, fx hvis man er flere hjemme samtidig i et mindre hjem, siger Vivian Weis Byrholt, administrerende direktør i Topdanmark Livsforsikring, der blandt andet varetager sundhedssikring for 100.000 danskere.

Mere hjemmearbejde under og efter corona pandemien ser ud til at have en positiv effekt på antallet af stresstilfælde. Helt nye tal for de ca. 100.000 kunder med en sundhedsforsikring i Topdanmark viser, at antallet af stressdiagnoser samlet er faldet med 16 pct. i perioden under først nedlukningen og senere genåbningen af samfundet, hvis man sammenligner med samme periode sidste år.

Hold forbindelsen til kollegerne

Vivian Weis Byrholt pointerer, at der kan være forskel på at arbejde frivilligt hjemmefra og så være nødsaget til det flere eller alle ugens dage på grund af corona. Det kan for nogle være svært at arbejde hjemme af flere årsager: Rent praktisk kan der være pladsproblemer eller små børn, der forstyrrer, andre kan have udfordringer med isolationen, som kan skabe ensomhed.

-Når man arbejder hjemme, sparer man transporttid og mange oplever, at der er færre forstyrrelser og bedre mulighed for at fordybe sig. Omvendt kan man miste de gode, uformelle snakke med kollegerne og vigtig videndeling. Derfor er det vigtigt at holde kontakten med kollegerne via Teams, Skype eller gribe telefonen. Det mindsker risikoen for ensomhed og gør, at I er opdaterede med, hvad hinanden laver, og det er vigtigt for arbejdsglæden, sammenholdet og den psykiske trivsel, siger Vivian Weis Byrholt.

Hun understreger derudover, at det er vigtigt, at de fysiske forhold på hjemmearbejdspladsen er gode, herunder at man sidder ordentligt og har gode lys- og skærmforhold, så man så vidt muligt forebygger de gener i fx ryg, nakke, arme og skuldre, der kan komme af kontorarbejde. Spørg din arbejdsplads om muligheden for at få hjælp til de praktiske ting på hjemmekontoret, så arbejdet kan udføres under gode rammer.

Fem gode råd til hjemmearbejde

Sæt grænser mellem arbejde og fritid

Stå op på et fast tidspunkt og hav så vidt muligt tydelige markereringer af arbejdsdagens start og slut. Sæt pauser ind i din kalender og prioriter herunder ”virtuelle kaffepauser” med dine kolleger, hvor I både kan snakke fagligt og om andre ting. Sluk for computeren og mobiltelefonen (eller sæt mailnotifikationer fra), når du har besluttet dig for, at arbejdsdagen er slut. Bed evt. din familie om hjælp, fx ved at lave aftaler om, hvornår du arbejder, og hvornår du er tilgængelig.

Undgå forstyrrelser

Som det også gælder på arbejdspladsen, så taber man muligheden for at fordybe sig og arbejde effektivt, hvis man hele tiden bliver forstyrret – eller lader sig forstyrre. Det går ud over den tid, man har til sig selv, familien og fritidsinteresser, og for mange afbrydelser kan forstærke følelsen at, at arbejde og fritid flyder sammen. Prøv at undgå overspringshandlinger, vælg et eller to tidspunkter på dagen, hvor du i en pause tjekker nyheder, sociale medier og ikke arbejdsrelaterede mails og prøv derudover at undgå unødig støj. Hvis I er flere hjemme, så giv hinanden lidt plads, om muligt hav hver jeres rum til arbejde og et fællesrum til pauserne.

Prioriter din tid og læg struktur 

Læg en (realistisk) plan for, hvad du skal nå på dags- og ugebasis, enten elektronisk eller på en blok, og kryds dem af i takt med, at du får løst opgaverne. Prøv at abstrahere fra de hjemlige sysler, du også kan lave – også selv om du går i stå med en arbejdsopgave. Det gør din arbejdsdag længere, og det bliver sværere at skille tingene ad. Når arbejdsdagen er ovre, så sørg så vidt muligt for at lave nogle aktiviteter eller møde nogle mennesker, som giver mening for dig.

Husk motion

Bevægelse og lys og luft er godt for dit velbefindende, både fysisk og psykisk, især nu, hvor rigtig mange ikke får deres daglige cykel- eller gåtur til arbejde. Prøv at opretholde træningsrutiner i det omfang, det er muligt inden for corona restriktionerne, og ellers prøv med hjemmetræning eller nogle ture på cykel, gang eller løb i nærområdet. Husk at bevæge dig under arbejdet, som hovedregel i 10 min. hver gang, der er gået halvanden time. Prøv fx at lave elastikøvelser for nakke/skulder, lidt coretræning for lænderyggen og udstrækning.

Få ”styr på” dine bekymringer

Når man måske sidder alene derhjemme, kan der være en større tendens til, at bekymringer får frit løb. Det gælder både i forhold til ens nærmestes sundhed her i coronatiden og andre ting, som fx arbejde og familie. Bekymringer er naturlige og kan hjælpe os med at tage situationen alvorligt og handle hensigtsmæssigt. Men bekymringer kan tippe over og fylde så meget, at de ikke længere er hjælpsomme. For at du ikke hele tiden skal forholde dig aktivt til bekymringer, kan det være en god idé at sætte tid af til dem ved fx at meditere eller vælge nogle personer i din omgangskreds, som du kan dele dine bekymringer med.

Fakta:

Topdanmark Livsforsikring udbyder i forbindelse med pensionsordninger sundhedsforsikringer til ca. 100.000 privatkunder og hjælper i den forbindelse også virksomhedskunder med at indrette arbejdspladserne, så man fx undgår stress og ulykker ligesom medarbejdere, der ønsker det, kan få hjælp til at forebygge lidelser og sygdomme.

Under nedlukningen af samfundet i foråret 2020 faldt antallet af stressdiagnoser blandt Topdanmarks kunder med knap 60 pct.