Af Redaktionen   Kilde: Esbjerg Havn

Indenfor de kommende år skal havvindskapaciteten 25-dobles i Europa. ’Offshore Academy’ er arbejdstitlen på en ny uddannelse, der skal være med til at sikre, at kompetencerne er til stede i Danmark, når farten for alvor sættes op i installationen af havvind. -Idéen lyder fremragende. Det er blandt andet den slags initiativer, der skal til, for at vi kan få sat fart i arbejdet, siger Giles Dickson, CEO for Wind Europe.

På havene rundt om i Europa står der netop nu havvindmøller, der kan levere 12 GW. Men ikke længe. EU lancerede i november en havvindsstrategi, der lægger op til, at det tal forøges kraftigt. Allerede om ti år skal tallet være femdoblet, og om 30 år skal der stå havvindmøller med 25 gange så meget kapacitet.

Det betyder, at opsætningen af havvind skal markant op i fart.

-Det er en meget ambitiøs udmelding, men det er absolut realistisk, siger CEO i interesseorganisationen Wind Europe, Giles Dickson.

Han er meget fortrøstningsfuld, selvom han erkender, at der skal investeres store beløb for at kunne lave den grønne omstilling i så eksplosiv en fart. Alt fra installationsfartøjer til kabellægning kommer til at udfordre branchen, og så vil der ikke mindst blive en kamp om arealer, fordi vindparkerne kommer til at beslaglægge meget plads. Fiskeri, militær og transportkorridorer kræver også store havarealer.

Men for at det hele overhovedet kan lade sig gøre, kræver det også uddannet arbejdskraft. 

– Udover areal så er en af de største udfordringer at få nok uddannet mandskab. I dag har vi 77.000 mand, der arbejder direkte med offshore-vind. Inden 2030 skal vi have 200.000 mand på europæisk plan, siger Giles Dickson.

Direktør i interesseorganisationen Dansk Energi, Lars Aagaard, peger også på arbejdskraft som en væsentlig faktor i den kommende grønne omstilling.

-Snakken om arbejdskraft har ikke fyldt så meget indtil nu. Måske fordi markederne har tvivlet på, at politikerne ville tage så voldsomme beslutninger. Men med de seneste udmeldinger er den tvivl elimineret, siger Lars Aagaard.  

Grøn omstilling kræver mænd med skruenøgler

Beskæftigelsen kommer både ikke-faglærte og faglærte grupper til gode og bliver i Danmark jævnt fordelt over hele landet. Der vil blive særlig efterspørgsel på smede, elektrikere, VVS’ere og ikke-faglærte med de rette kompetencer. De skal løse konkrete opgaver som bl.a. installation af vindmøller.

Tidligere på efteråret viste en rapport fra Dansk Energi, at 290.000 danske årsværk opstår frem mod 2030 som følge af investeringer i den grønne omstilling. Alene etablering af havvind kommer til at kræve 120.000 årsværk i Danmark. At undgå flaskehalsproblemer er derfor en forudsætning for at nå målet.

-Grøn omstilling drejer sig i høj grad om at få mennesker til at skrue på nogen ting. Det er arbejdskrævende at lave og montere vindturbiner, som direktør på Esbjerg Havn, Dennis Jul Pedersen, formulerer det.

Lars Aagaard slår fast, at det er en skaleringsøvelse i hidtil uset omfang. Ikke mindst fordi, at der, samtidig med at der skal stilles havvindmøller op, skal sættes ladestandere op, skiftes oliefyr, bygges fjernvarmesystemer og energioptimeres på bygninger rundt om i Danmark.

-Det nemmeste bliver at skaffe finansieringen til at udvide havvinden. Men for at kunne bygge, skal vi have mandskab. Der er allerede i dag rift om for eksempel elektrikere, og vores analyse viser, at der er beskæftigelse til 32.000 årsværk mere frem mod 2030. Derfor skal vi nu i gang med at sikre de rette kompetencer – og nok af dem, siger Lars Aagaard.

Arbejdes på at skabe uddannelse

I Esbjerg arbejdes der netop nu fokuseret på at være med til at skabe de bedste rammer for den forventede eksplosive udvikling. Havnen er allerede den havn i verden, der har udskibet mest havvind, men for at bevare det forspring, skal mængden af kompetencer øges i de kommende travle år.

Ambitionen er at skabe en helt ny officiel uddannelse under arbejdstitlen ’Offshore Academy’. Det første møde mellem arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationer skulle være blevet afholdt her i december, men er blevet udskudt på grund af COVID-19. Ikke desto mindre er forventningen fra formanden for fagforeningen 3F i Esbjerg klar.

– Jeg forventer, at vi inden for 1-2 år har en køreklar, officiel uddannelse, som kan være med til at sikre de rette kompetencer for de folk, som skal være med til at sikre den grønne omstilling indenfor havvind, siger Jakob Lykke, som har været med i det forberedende arbejde.

Han understreger, at både politikere, arbejdsgivere og arbejdstagere er bevidste om, at der skal sættes fart på omstillingen. Og at uddannelsen skal skabes i tæt samarbejde mellem lønmodtagerorganisationerne og virksomhederne.

-Idéen lyder fremragende. Det er blandt andet den slags initiativer, der skal til for at vi kan få sat fart i arbejdet, siger Giles Dickson.

Olie lukkes ned

Ifølge Giles Dickson fra Wind Europe bliver der arbejdet på at skabe uddannelser i flere europæiske lande udover Danmark. Storbritannien har en række projekter i gang, og Polen har lavet et uddannelsescenter, der skal omskole kulminearbejderne til at kunne arbejde med havvind.

Et stort politisk flertal blev i november enige om at sætte en slutdato for det danske olie- og gaseventyr i Nordsøen, så det er udfaset senest i 2050. Det betyder, at mange ansatte i olieindustrien vil komme til at mangle arbejde i den kommende tid. Hvilket understreger behovet for og relevansen af at skabe Offshore Academy.

-Olie-gas og vind ligger tæt op ad hinanden. Vi vil skabe en uddannelse, som også oliearbejdere kan tage, når de er på land. Når der nedskaleres i olieindustrien, kan de fortsætte i vindindustrien, siger 3F-formanden Jakob Lykke.

– Det er en god idé, fordi vi gerne vil fastholde, at så mange danskere som muligt har de kompetencer, som skal til for at få arbejde i vores industri. Det er vigtigt for hele Danmark, siger Lars Aagaard fra Dansk Energi

Giles Dickson understreger, at lignende initiativer skal understøttes over hele Europa.

-Vi er nødt til at kunne replicere i en massiv skala på tværs af Europa, og det har regeringerne forstået. Derfor foregår arbejdet med at etablere de rette kompetencerammer rundt omkring, siger Giles Dickson.

Samtidig understreger Giles Dickson, at alle de store turbineproducenter og udviklerne af offshore vindmølleparker har deres egne undervisningsprogrammer, og de udvides også.

Fortrøstningsfuld på Esbjergs vegne

Lars Aagaard mener, at Danmark har en fordel frem for andre europæiske lande, fordi regeringens mål om 70 procents reducering inden 2030 har sat udviklingen i gang tidligere end i andre europæiske lande. Industrien er i gang med at optimere processer, minimere arbejdskraftbehov og indføre ny teknologi.

-Hvis vi får flaskehalsproblemer, kan det enten bliver meget dyrt eller begrænsende. Men jeg håber ikke, at det kommer til at ske i Danmark. Vi bør vende det til en fordel og gå foran blandt andet med efteruddannelsesprojekter. At tiltrække arbejdskraft fra andre lande i Europa er også et værktøj, vi ikke kan afskrive os, men balancen skal være i orden  siger Lars Aagaard.

Giles Dickson er også fortrøstningsfuld på Esbjergs vegne i forhold til at kunne eskalere kapaciteten. Ikke mindst fordi halvdelen af al havvind i 2019 blev udskibet fra Esbjerg.

-For at kunne nå i mål med den ambitiøse havvindmålsætning skal mange europæiske havne udvide deres kapacitet. Men som det er nu, så er Esbjerg den vigtigste offshore-havn i Europa. Vores forventning er, at det kan fortsætte. Ikke mindst fordi der er mulighed for at udbygge havnen, og der er 130 millioner euro parat til at blive investeret i udbygningen af faciliteter, siger Giles Dickson og henviser til den aftale, som investeringsfonden Infranode lancerede i maj måned, hvor de sammen Esbjerg Havn lagde op til at investere en milliard danske kroner i udvikling af faciliteter til vindmølleindustrien på havnen.

Vant til omstilling

Omstilling er ikke noget nyt for menneskene på Esbjerg Havn. Fagforeningsmanden Jakob Lykke har prøvet det før. Da han var dreng, var han med til at tømme fiskekuttere for fisk på havnen. Siden blev han udlært inden for olieindustrien, da fiskene forsvandt, og olien begyndte at boome.

-Nu er jeg igen med til at omstille havnen. Denne gang til vindenergi. Folkene i Esbjerg er vant til at omstille sig, og vi er gode til det, men det bliver ikke nemt. Mange andre lande vil ånde os i nakken, siger han.

Direktør på Esbjerg Havn, Dennis Jul Pedersen, er enig, men mener, at Esbjerg har en fordel.

-Vi har udskibet mere vind end nogen andre og er i fuld gang med omstillingen. Samtidig har vi en plan for, hvordan vi vil skaffe uddannet arbejdskraft, når der bliver behov for den. Derfor har vi en konkurrencefordel. De konkurrencefordele er ellers svære at få, så det kan vise sig afgørende, at vi allerede er i gang, siger han.