Af Redaktionen   Kilde: ritzau

Resistent bakterier, der i 2018 smittede omkring 525 danskere, har nu spredt sig fra østdanske sygehuse til hele landet.

De fleste har hørt om bakterien MRSA, der kan give problemer, fordi den er resistent over for nogle typer antibiotika.

Nu er en ny type resistent bakterie dukket op på mange af landets sygehuse.

Den hedder vancomycinresistente enterokokker – i daglig tale VRE.

-Vi har set en betydelig stigning af patienter, der har fået infektioner med den her bakterie på danske hospitaler inden for de seneste fem år,- siger afdelingslæge Robert Skov.

Han er national koordinator for antibiotikaresistens hos Statens Serum Institut.

I 2013 blev bakterien konstateret hos 227 patienter. Det var i 2018 mere end fordoblet til i alt 525 patienter.

-Problemet er, at vi har meget få typer antibiotika tilbage til at behandle infektioner med de her bakterier, fortæller Robert Skov.

I foråret blev bakterien fundet hos 44 procent af de indlagte patienter på Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Odense Universitetshospital.

Det betød, at patienterne blev isoleret, og en grundig rengøring blev iværksat.

Man kan godt bære rundt på bakterierne uden at være syg. Men for de mest svækkede patienter kan bakterien være farlig.

– Det er en meget problematisk infektion at få, fordi den rammer svært dårlige patienter, for eksempel intensive patienter eller patienter med dårligt immunforsvar, siger Robert Skov.

Derfor er der god grund til at tage VRE særdeles alvorligt, lyder det.

– Antalsmæssigt ser vi efterhånden flere, der får blodforgiftning med VRE end MRSA. – Så det er et stigende og efterhånden betydeligt problem, vi ser, siger Robert Skov.

Spredningen af bakterien menes at ske, når patienter flyttes fra en afdeling til en anden og fra et sygehus til et andet.

Har man først fået bakterien ind på en afdeling, kræver det skærpet hygiejne og grundig rengøring at slippe af med den.

– Vi har set, at man er i stand til at lukke et udbrud ned, hvis man strammer op på hygiejnen.

– Men fordi der er så mange VRE-bakterier i omløb, så ser vi igen og igen introduktion af bakterien på vores hospitaler, siger Robert Skov.

Der findes endnu ingen færdig plan for, hvordan man kan inddæmme bakterien.

– Nu har vi kortlagt den her udvikling, og så er det op til myndigheder og politikere at se på, hvordan man fremadrettet skal håndtere det her i forhold til det samlede sundhedsbillede, siger Robert Skov.