Tekst og foto Ebbe Salomonsen

Bedre forhold for demente og for Gjesing med placering af plejecenter og lægehus.

På en knap 25.000 kvadratmeter stor grund i Gjesing, der er afgrænset mod syd af Gjesing Ringvej og mod øst af Grønlandsparken, vil Esbjerg Kommune etablere en senior by.

Seniorbyen forventes at omfatte et plejecenter, kaldet Krebsehusene, med 104 boliger, et lægehus og 62 senior venlige boliger, kaldet Krebsekvarteret.

Lokalplanen viser at området for den kommende seniorby afgrænses mod vest af Krebsestien som også er en del af området hvor der er fredet skov med beskyttede eng og mose og hvor Fovrfeld bæk løber igennem. Fremtidens ældreby skal appellere til sanserne – der skal være noget nært, noget vand, noget rart, og så skal der være plads til forskellighed.

I det sidste år har der været aktivitet på grunden. Rydning af træer og buske, Sydvestjyske Museum har undersøgt området om der var spor fra fortiden, der er fortaget opmålinger og placering af bygninger og der skulle opbygges en støttemur ud mod cykelstien. Et stort område er nu asfalteret som gør det lettere at komme ind på byggepladsen og der er gode muligheder for at afsætte materialer. Fundamentet til plejecenteret er støbt, lægehuset er allerede rejst dog kun stueetagen, senere kommer der første etage. De 62 seniorboliger bliver først etableret senere og det er del af planlægningen for hele byggeperioden.

Praktiserende læge Michael Christiansen har valgt at bygge et nyt lægehus klos op af plejecenteret og seniorboliger. Placeringen er rigtig fin, det er et godt projekt i et samspil mellem plejecenter og seniorboliger og Gjesing hvor der bor omkring 8000 beboere fordelt på ca. 4000 husstande.

[smartslider3 slider=99]