Af Redaktionen

Bloddonorerne Danmark har over det sidste år opbygget en ny organisation og en ny strategi, der bringer frivillighed, synlighed og bæredygtighed i fokus. Som led i strategien og den igangværende udviklingsproces, lancerer Bloddonorerne Danmark en ny, stærk og dynamisk visuel identitet – herunder et nyt logo. Den nye identitet er udviklet i tæt samarbejde med organisationens frivillige i sommeren og efteråret 2021.

Nye opgaver for Bloddonorerne Danmark

Bloddonorerne Danmark arbejder på at omstille sig til de nye opdrag, som bl.a. følger af, at Danske Regioner i 2021 besluttede, at Danmark skal være selvforsynende med plasma baseret på frivillige, ubetalte og anonyme bloddonorer. Det skaber behov for flere og nye typer bloddonorer og stiller Bloddonorerne Danmark over for en række nye, vigtige opgaver.

Den nye visuelle identitet spiller en afgørende rolle i organisationens strategi for 2025, idet organisationen fortsat skal fremstå som en anerkendt og stærk organisation, som tilretter sig tiden og tidens behov. Bloddonorerne Danmark er netop nu i gang med at udrulle den nye visuelle identitet, og revitaliseringen er ifølge Bloddonorerne Danmarks landsformand Bente Graversen, tiltrængt

-Bloddonorerne Danmark har et stort potentiale, men vi har brug for en styrket fælles retning, der i højere grad samler bloddonororganisationen på landsplan. Med den nye visuelle identitet får vi et tidssvarende og ensartet udtryk på de kanaler og steder, hvor danskerne møder os.

Bloddonorernes nye visuelle identitet er udviklet igennem en involverende proces, hvor organisationens frivillige har bidraget aktivt med at finde frem til et udtryk, som giver den 90-årige organisation et mere ensartet og tidssvarende kommunikationsudtryk på tværs af platforme. 

-Det har været en drømmeproces, hvor arv og fornyelse er gået hånd i hånd. De frivillige, som har deltaget i udviklingsprocessen, har udvist mod, åbenhed og grundighed og sammen er vi med det nye logo lykkedes med at tydeliggøre det samfundssind, som de 180.000 danskere viser ved at donere blod til danske patienter, siger Lisbet Schønau, der er direktør hos Bloddonorerne Danmark.

Dråben er fortsat at finde i det nye logo men i mindre tydelig form. Arbejdsgruppen med de frivillige har valgt at arbejde ud fra begrebet medmenneskelighed i processen for at styrke fortællingen om den gode gerning, som bloddonorer gør for andre uden at tænke på egen vinding.

Med det medmenneskelige perspektiv i organisationens nye logo bliver det vigtige arbejde, som den frivillige organisation udfører ved at rekruttere og anerkende frivillige, anonyme og ubetalte donorer, mere tydeligt.