Af Redaktionen

Et generelt lavt vandindhold på 3-5 % mindre i dette års afgrøder i forhold til sidste år stiller særlige krav til både hjemmeblandere og tilskudsfoderblandinger.

Som svineproducent er det vigtigt at være opmærksom på kornets kvalitet, før det anvendes i foderet, både hvis det anvendes sammen med en tilskudsfoderblanding, og hvis man som hjemmeblander anvender det sammen med de øvrige ingredienser i foderet. I år er der grundet den tørre høst særlige forhold at være opmærksom på.

– Vi opfordrer altid landmændene til at tage prøver af deres korn og sende det ind til os til analyse, så de kender kornets kvalitet, før det anvendes i foderet til deres dyr. På grund af den tørre høst i år er dette særligt vigtigt. Vi kan nemlig ud fra vores foreløbige analyser se, at kornet er 3-5 % tørrere sammenlignet med sidste år, fortæller Direktør i Danish Agro, Henning Fogh.

Den tørre høst betyder, at kornet bliver mere koncentreret, og dermed er indholdet af næringsstoffer i kornet også mere koncentreret.

– Eksempelvis bliver proteinindhold og aminosyrer mere koncentreret i kornet, des mindre vand det indeholder, og for hver ene procent mindre vand kornet indeholder, betyder det én foderenhed mere, forklarer Produktchef, svin, i Danish Agro, Arne Ringsing.

– Mange landmænds foderoptimering er indstillet til, at kornet indeholder 16 % vand. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at indstille ens foderoptimering efter kornets kvalitet og vandindhold. Dette er samtidig grunden til, at det er gavnligt at få foretaget en prøve af ens korn. Der kan være store regionale forskelle i kornets kvalitet, og det er vigtigt, at den enkelte landmand får analyseret sit eget korn, så den optimale fodersammensætning kan sikres, uddyber Arne Ringsing.

Desuden påpeges det, at hvis landmændene har korn, der er helt nede på 12 % vand, skal de være opmærksomme på muligvis at skulle skifte deres sold i møllen, da kornet ellers vil blive for fint malet. For fint malet korn kan resultere i, at grisene får mavesår, da dyrenes mavesæk har brug for grovfoder for at kunne fungere optimalt.

Særlige råd til hjemmeblandere grundet årets tørre høst lyder også fra Danish Agros datterselskab Vilomix, som producerer kundetilpassede vitamin- og mineralblandinger til husdyrproducenter.

– For hjemmeblandere er det vigtigt at få afbalanceret foderblandingerne. Det væsentligste er at kende vandindholdet og proteinindholdet og få korrigeret sine foderblandinger i forhold til de øvrige ingredienser. Desuden er der i perioden omkring opstarten af nyt korn i ens foderblandinger behov for at tilsætte antioxidanter, alternativt e-vitamin, for at undgå risikoen for friskkornsforgiftning hos grisene. Dette gør man typisk ved at hæve indholdet af antioxidanter eller e-vitamin i mineralblandingen, forklarer Salgschef i Vilomix, Niels Erik Olesen.

Et yderligere aspekt af det tørre, varme korn er desuden vigtigheden af at få det luftet godt igennem, før det lægges på lager.

– Man skal som landmand være opmærksom på, at varmt korn også skal konditioneres, også selvom kornet er tørt, og særligt hvis ikke alle kerner er helt modne. Det er vigtigt at få temperaturen i kornet ned, så det bliver lagerfast. Ellers kan man risikere, at der udvikles toksiner i kornet. Hvis man som landmand skal sikre sig, at man har en god korndel til foderblandingen igennem hele sæsonen, skal man derfor sørge for at konditionere kornet, mens det er på lager, råder Henning Fogh slutteligt.