Af Redaktionen

Når kalenderen skifter fra 2019 til 2020 vil danskerne opleve at der sker en række forandringer overalt fra hjemmet til trafikken, jobbet og i fængslet.

Fra staretn af 2020 træder der nemlig 10 nye love og ændringer i kraft.

Først på listen ligger Seniorpensionen.
Den har været til heftig debat indenfor politik det seneste år, og træder nu altså i kraft pr 1. januar 2020.

Den går ud på, at personer, der opfylder en række særlige krav, kan forlade arbejdsmarkedet seks år før tid og få en seniorpension, indtil de når pensionsalderen.
To af kravene er, at man har været på arbejdsmarkedet i 20-25 år og har en arbejdsevne på højest 15 timer om ugen.

Indskrænkelse af pædofiles rettigheder

En række ændringer i straffeloven,  skal øge overvågningen af tidligere dømte for overgreb mod børn.
Flere pædofile vil få opholdsforbud, de skal have uanmeldte kontrolbesøg, og politiet får nu mulighed for videregive oplysninger om dem til svømmehaller, idrætshaller og lignende.

Lovændringerne træder i kraft fra 1. januar 2020.

Lastbiler må køre hurtigere
På de danske veje vil der komme flere ændringer.
Eksempelvis får lastbiler fremover lov til at køre 80 kilometer i timen i stedet for de nuværende 70 kilometer i timen på udvalgte landeveje og på motortrafikveje.
Reglerne kommer også til at gælde for bilister med eksempelvis trailer eller campingvogn hægtet på.

Transportvirksomheder er glade for ændringerne, men Rådet for Sikker Trafik  er bekymrede for, om de højere hastigheder vil medføre flere ulykker.

Forenkling af regler for ledige
En omstridt regel bliver fjernet fra 1. januar, hvor ledige ikke længere skal tjekke jobopslag på Jobnet mindst hver syvende dag.
Tidligere har det været sådan, at man blev afmeldt jobcentret og ikke kunne få udbetalt dagpenge/kontanthjælp i en periode, hvis man ikke gjorde netop det.
Det er også aftalt, at udvalgte a-kasser i en fireårig forsøgsperiode får tildelt ansvaret for kontakten til de ledige i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledigheden.

Hårdere straffe til voldsforbrydere
Der bliver skruet op for fængselsstraf og ned for samfundstjeneste i voldssager.
Voldsforbrydere skal i højere grad sendes direkte i fængsel og i mindre grad idømmes samfundstjeneste, end tilfældet er i dag.
Det foreslog justitsminister Nick Hækkerup tilbage i oktober.

Fængselsforbundet erdog ude med kritik, da der i forvejen er mangel på plads i de danske fængsler.

Grønnere benzin på vej
Fra årsskiftet øges iblandingen af bioætanol i oktan 95-benzin på landets tankstationer. Det betyder, at den nuværende E5 med fem procent bioætanol erstattes af en ny E10-standard, der indeholder ti procent bioætanol.
Brancheorganisationen Drivkraft Danmark mener, det årligt vil mindske CO2-udledningen mærkbart at gå fra E5 til E10.

 

Lov giver børn ny mulighed for opholdstilladelse
Et bredt flertal i Folketinget har op til jul vedtaget en lov, der afskaffer den integrationsvurdering, der hidtil har stået i vejen for, at 83 børn kan få opholdstilladelse. Dermed er en lang sej kamp vundet, for blandt andet den thailandske pige Mint, der har fået en del mediedækning, da hun blandt mange andre, får en ny mulighed for at blive i Danmark.
Loven træder i kraft 1. januar 2020, men kommer til at fungere med tilbagevirkende kraft, så allerede udviste børn som Mint kan få taget deres sager op igen.

 

Faste læger på alle landets plejecentre

I 2016 indgik staten, regionerne, kommunerne og Praktiserende Lægers Organisation en aftale om, at der inden udgangen af 2019 skal være faste læger på alle plejecentre i Danmark.
Beboerne skal frivilligt kunne vælge den faste læge på plejecenteret. Samtidig skal lægen også være sparringspartner for de ansatte.
Med aftalen følger der 100 millioner kroner til at indfase ordningen. Et pilotprojekt har nemlig vist, at faste læger på plejecentre betyder, at beboerne får en bedre pleje, og at antallet af indlæggelser falder.

Tv- og radiokanaler åbner og lukker

Udbuddet af kanaler hos DR kommer til at ændre sig. Det skyldes de spareplaner, der politisk er vedtaget for public service-stationen. Det betyder helt konkret, at:
– DR3 og DR Ultra bliver 100 procent digitale
– DR 2 og DR K smeltes sammen til en samfunds- og kulturkanal
– Radiokanalen P7 MIX lukkes
Omvendt kommer der nye kanaler til hos TV 2, hvor der er blevet købt ind blandt sportsrettighederne i udlandet.
Den nye kanal TV 2 SPORT X vil fra januar sende fodbold fra Italien og Spanien, tennis fra de store turneringer og mange andre sportsgrene.