Af Sabina Schmidt   Illustration: Ribe Jernstøberi

Med kun tre ledige parcelhusgrunde til salg i Bjerreskovparken på Nørremarken mangler der ledige byggegrunde i Ribe. Nu sætter Esbjerg Kommune gang i en proces, der skal øge antallet betragteligt.  

Esbjerg Kommune arbejder på at forvandle det godt syv hektar store areal efter den tidligere Nørremarksskole til nye boliger. Første skridt på vejen bliver en analyse, der undersøger, hvordan klimaændringerne påvirker området i forhold til vand både fra oven og fra neden. Analysegruppen er allerede trukket i arbejdstøjet, og udover selve analysen skal gruppen også vurdere, hvordan udfordringerne kan løses.

Derefter vil Esbjerg Kommune kunne sætte gang i en lokalplansproces, som bliver med en høj grad af borgerinvolvering.

-Klimaændringerne er synlige for os alle, og at vi tager højde for dem i vores arbejde med at sikre kommunens fortsatte udvikling og borgernes mulighed for at bygge og bo nyt viser rettidig omhu. Hvis alt går vel, så håber vi at kunne sætte nye byggegrunde til salg i 2022.

-De første vurderinger lyder på, at området vil kunne rumme op til 30 mindre parcelhusgrunde og 20 tæt lave boliger. Der er et stort potentiale for, at vi kan skabe et rigtigt attraktivt område med forskellige boliger, siger Karen Sandrini, Formand for Plan & Miljøudvalget.

Esbjerg Kommune har også kig på, hvordan området ved Klostermarken kan finde sin næste naturlige udbygning længere mod øst. Her ligger arealerne i forvejen højt og er derfor mindre påvirket af klimaændringerne. Og så arbejdes der på, at grundene kan blive sat til salg i 2022.    

-Der er selvfølgelig også hele den spændende udvikling af arealerne efter Ribes gamle Jernstøberi. Første etape vil være de to karreer, som ligger nærmest Hovedengen og Tved Å, og byggeriet af de ca. 75 boliger går i gang til næste år, slutter Karen Sandrini.

Udvalgsformanden peger også på, at der er ledige parcelhusgrunde til salg lidt uden for Ribe i bl.a. Spandet, Gredstedbro, Egebæk-Hviding og Øster Vedsted. Udover at nybyggerne kan blive en del af de spændende landsbymiljøer, så skal de heller ikke betale helt så meget som for en byggegrund i Ribe.