Af Sabina Schmidt   Foto: Poul Helt

Sparekniven er ubarmhjertig for fremover bliver der kun afsat penge til tre kommunale juletræer – ét i Ribe, ét i Bramming og ét i Esbjerg.

Udover at juletræerne bliver reduceret til et absolut minimum, så nedlægges flere af de mindre offentlige toiletter også.

Med budgetaftalen rammer sparekniven kommunens ”veje, grønne områder og byggeri” hvilket svare til næsten 6 millioner kroner i 2020 stigende til cirka 7,2 millioner kroner fra 2021 og frem. Dette skal ske på flere forskellige fronter igennem effektiviseringer, som det hedder.

Så det bliver alt fra græsset ved indfaldsvejene, juletræerne, blomsterkummerne eller reparationer af kommunens veje med asfalt der vil blive sparet væk eller minimeret.

For julen 2020 har man skåret de kommunalt betalte juletræer ned fra 24 til blot tre træer, hvor der afsættes et til Ribe, Bramming og Esbjerg.

En meget kedelig udvikling.