Af Redaktionen

Det er Kulturministeriet der står bag millionbevilling til et fællesmagasin for museer og arkiv.

Lige inden jul sagde Folketingets Finansudvalg ja til Kulturministeriets brændende ønske om at bevilge næsten 16 millioner kroner til nye museumsmagasiner rundt om i landet. Blandt modtagerne er de fire statsanerkendte museer i Esbjerg Kommune, nemlig kunstmuseerne i Esbjerg og Ribe, Fiskeri- og Søfartsmuseet samt Sydvestjyske Museer.

Vi skal helt tilbage til 2015 hvor de fire museer gik sammen med Esbjerg Byhistoriske Arkiv for at lave et fælles forslag, sådan at alle fem parter kunne få til gode set deres udfordringer om opbevaringen. Ikke mindst for Byhistorisk Arkiv og Fiskeri og Søfartsmuseet har de nuværende bevaringsforhold på Tobakken ikke været tilfredsstillende.

Med bevillingen på de 2,6 millioner fra Kulturministeriet er det meningen, at det nye magasin skal ligge ved siden af Sydvestjyske Museers eksisterende magasin på Ørstedvej i Ribe.